• We bieden hulp aan familie, mantelzorgers en vrijwilligers, evenals aan professionals in de zorg.

  • Onze trajectbegeleiders en casemanagers helpen u verder.

Verwijzing naar Hulp bij Dementie wordt gedaan door de huisarts- en of de klinisch geriater. De verwijzing wordt gestuurd naar het Diagnose Expertice Centrum (DEC).