• We bieden hulp aan familie, mantelzorgers en vrijwilligers, evenals aan professionals in de zorg.

  • Onze trajectbegeleiders en casemanagers helpen u verder.

Inspiratiewijzer
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/inspiratiewijzer-voor-gemeenten-die-hun-aanbod-dagactiviteiten-voor-mensen-met-dementie-willen-verst/

Schermafbeelding 2022 01 13 om 11.51.09

beesel

Gespreksgroep dementie Peel & Maas

De gespreksgroep is een trefpunt voor partners, familieleden en vrienden van mensen met dementie.Samen praten, ervaringen uitwisselen, elkaar informeren en ondersteunen. Dit alles onder begeleiding van 2 gespreksleiders in een vertrouwde omgeving.Deelname is gratis. De groep komt iedere eerste en derde dinsdagmiddag van de maand bij elkaar van 14.00-15.30 uur in de gemeenschappelijke ruimte van Seniorencomplex “De Dreesse”, Annastraat in Helden Dorp.
Voor aanmelding en informatie:

Voor aanmelding en informatie: Mariet Mommen tel. 077-4651773 of Jan de Beer tel. 077-3076349.
logo alzheimer nl.jpg.rendition.384.614Logo Hulp bij Dementielogo dementievriendelijk.jpg.rendition.200.320

Uitreiking certificaat op 20 mei 2021

Met een goed geïnformeerd en ondersteund netwerk kunnen mensen met dementie zoveel mogelijk het gewone leven blijven leven. Niet alleen weten wat de ziekte dementie is en hoe die ziekte verloopt is van belang. Aandacht voor dat wat dementie in het dagelijks leven betekent vormt de kern van de dementie zorg. Het e-learning programma ‘Dementie Achter de Voordeur’ laat zien dat er meer nodig is dan medische zorg en ADL en richt zich op de creativiteit, wijsheid en kennis die hiervoor nodig is. Ervaringsdeskundigen uit het veld vertellen wat het dagelijks gevolg van dementie is, hoe relaties veranderen en op welke wijze mensen zelf de regie in handen kunnen houden. De 7 modules volgen in grote lijnen het boek ‘Dagelijks leven met dementie’ van Anne-Mei The.
• Module 1 - Er klopt iets niet
• Module 2 - Rond de diagnose
• Module 3 - Het leven verandert
• Module 4 - Een woud aan regels
• Module 5 - Veranderende relaties en omgeving
• Module 6 - Partners die mantelzorgen
• Module 7 - Het is niet meer vol te houden
In de regio Noord-Limburg zijn 135 deelnemers gestart met het e-learning programma Dementie Achter de Voordeur. Een groep van 80 personen bestaande uit vrijwilligers, WMO consulenten, verzorgenden, verpleegkundigen, begeleiders, praktijk ondersteuners huisartsen, ergotherapeuten, Wzd functionarissen, specialisten ouderengeneeskunde, trajectbegeleiders en casemanagers én 50 mantelzorgers! Op 20 mei 2021 zijn aan een klein gezelschap (vanwege Corona) certificaten uitgereikt.

Filmpje gemaakt door: Jacqueline Martens-Berghs

Nieuws over heropening van het Parkinson Café Venlo en Omstreken.

alzheimercafelogo

Beste bezoekers van het Parkinson Café

Hopelijk gaat het goed met iedereen. Veel mensen zijn al gevaccineerd en het aantal besmettingen neemt goed af. Het ziet er dus naar uit dat we elkaar op donderdag 15 juli 2021 weer kun-nen ontmoeten in Zalzershoaf in Hout-Blerick. Als bestuur zijn we al bezig met de voorbereiding. Wat het onderwerp van dit samenzijn zal zijn is nog niet helemaal bekend. We hebben een lezing voorbereid maar we kunnen ons ook voorstellen dat u meer behoefte hebt om ervaring uit te wisselen over de afgelopen moeilijke tijd. Uw en onze veiligheid gaat voor alles dus blijven wij de openingsplannen van de Rijksoverheid volgen en ons houden aan de voorgeschreven regels. Blijf gezond en hopelijk tot ziens op donderdag 15 juli; Het bestuur van het Parkinson Café Venlo en omstreken.

Voor wie: Voor mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme, naasten en andere belangstellenden. Aanmelden is niet nodig.
Kosten: Toegang gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.
Tijd: 14.00 - 16.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur
Plaats: ‘Zalzershaof’, Zalzerskampweg 64, 5926 PL, Hout-Blerick
Zie ook: https://www.parkinson-vereniging.nl onder Parkinson café’s