• Onze trajectbegeleiders en casemanagers helpen u verder.

  • We bieden hulp aan familie, mantelzorgers en vrijwilligers, evenals aan professionals in de zorg.

PILOT Digitale Ondersteuning/begeleiding in de thuissituatie van mensen met dementie

De Corona Pandemie heeft ons laten inzien dat zowel de lichamelijke en mentale gezondheidstoestand van mensen met dementie achteruitging en de mantelzorger in een rap tempo fors overbelast raakte. Ook was er toename in eenzaamheid en afname in hun zelfredzaamheid. Begeleiding en ondersteuning , samen iets doen met een maatje/vrijwilliger, een bezoek aan het koor of Alzheimer café geeft aan dat daginvulling en structuur van groot belang zijn voor mensen met dementie en hun naasten. Maar wat als dit plots wegvalt….

Vandaar dat Hulp bij Dementie Midden en Noord- Limburg via deze Pilot wilt onderzoeken of we in de behoefte van de thuissituatie, in bovenstaande kunnen voorzien, door de inzet van het digitale beeld zorgscherm de Memory Lane.
memorylane
De Memory Lane is een digitaal zorgbeeldscherm, bij de ontwikkeling is er rekening gehouden dat mensen met dementie (ouderen/jongeren) vaak weinig kennis van technologie hebben of het zijn vergeten. Memory Lane draagt middels beeldzorg bij aan een eenvoudige en begrijpelijke manier van communiceren tussen senioren, familie & mantelzorgers en zorgprofessionals

Vandaar dat Hulp bij Dementie Midden en Noord- Limburg via deze Pilot wil onderzoeken of we in de behoefte in thuissituatie, in bovenstaande kunnen voorzien, door de inzet van het digitale beeld zorgscherm de Memory Lane.

De Pilot is opgezet en wordt onderzocht door de casemanagers/trajectbegeleiders van Hulp bij Dementie Noord en Midden- Limburg. Om de behoefte aan digitale begeleiding/ondersteuning, daginvulling en structuur waarbij ontlasting van de mantelzorger en voorkomen van eenzaamheid te onderzoeken maken we gebruik van het beeldzorgscherm Memory Lane.