• We bieden hulp aan familie, mantelzorgers en vrijwilligers, evenals aan professionals in de zorg.

  • Onze trajectbegeleiders en casemanagers helpen u verder.

Hulp bij Dementie Midden-Limburg is een samenwerkingsverband met vele regionale partners. De cliënt en zijn omgeving staat centraal. De inzet is breed gericht op zelfstandig thuiswonen, ondersteuning bij activiteiten en sociale contacten en alle zorg en begeleiding, die nodig is om kwetsbaarheid ten gevolge van de ziekte te voorkomen, verminderen of te compenseren voor de cliënt en zijn omgeving. Begeleiding en ondersteuning is uitdrukkelijk ook gericht op partner, familie en andere betrokkenen.

We werken nauw samen met huisartsen, praktijkondersteuners, maatschappelijk werk, thuiszorg en andere professionals in de buurt van de cliënt. Er zijn goede contacten met verpleeg- en verzorgingshuizen in de nabijheid. In het kader van diagnostiek en specialistische begeleiding wordt samengewerkt met het ziekenhuis en geestelijke gezondheidszorg. De rol van gemeenten en welzijnsorganisaties is belangrijk - en wordt steeds belangrijker - voor de leefbaarheid en bestendigheid van de buurt.

Met patiëntenorganisaties, vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuners wordt samengewerkt om de ondersteuning zo dicht mogelijk bij de cliënt en zijn vraag te realiseren.

Dementie vriendelijke gemeenten van Midden Limburg

https://www.weert.nl/dementievriendelijk-weert

https://www.dementievriendelijkroermond.nl/

https://www.leudal.nl/gemeente-leudal-ontvangt-certificaat-voor-dementievriendelijke-organisatie

https://www.gemeentemaasgouw.nl/zorg-ondersteuning/dementie_43457/

https://www.roerdalen.nl/zorg