• We bieden hulp aan familie, mantelzorgers en vrijwilligers, evenals aan professionals in de zorg.

  • Onze trajectbegeleiders en casemanagers helpen u verder.

 de zorggroep  

De Zorggroep is in 2008 ontstaan uit een fusie tussen drie gerenommeerde Limburgse zorgorganisaties: Stichting Land van Gelre en Gulick, Thuiszorg Midden-Limburg en Zorggroep Noord-Limburg. De Zorggroep heeft hart voor mensen; zij voelen zich bij ons welkom, rechtvaardig behandeld en gerespecteerd. Vertrouwen en veiligheid vormen voor ons de belangrijke basis voor een gelijkwaardige relatie tussen mensen. Wij staan klaar voor iedereen in Noord- en Midden-Limburg die zorg - in de breedste zin van het woord - nodig heeft.

Lees meer op www.dezorggroep.nl

 190721 Alzheimer café  

Alzheimer Nederland zet zich al bijna 25 jaar in voor mensen met dementie. Wij willen met ons werk bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Alzheimer Nederland is zowel een fonds als een patiëntenbelangenorganisatie. Dit betekent dat wij opkomen voor de belangen van mensen met dementie en als fondsenwerver geld inzamelen.

Lees meer over de afdeling Noord-Limburg van Alzheimer Nederland op www.alzheimer-nederland.nl/

 Punt Welzijn logo KL  

Punt Welzijn is een dienstverlenende organisatie voor jeugd- en jongerenwerk, senioren en gehandicapten, vrijwilligers en mantelzorgers, buurtbewoners en nieuwkomers in Weert en omstreken. Wij richten ons op de mensen in de straat, de wijk, het dorp en de stad. Ons streven is met onze dienstverlening te bevorderen dat alle mensen kunnen deelnemen aan de samenleving. Immers, iedereen is kansrijk!

Lees meer op www.puntwelzijn.nl

 190722 logo Met GGZ  

MET ggz, het complete zorgaanbod MET ggz is een van de grootste organisaties voor geestelijke gezondheidszorg in Noord- en Midden-Limburg. Wij behandelen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische stoornissen. Wij onderscheiden ons door onze specialistische zorg. In de regio Roermond bieden wij ook crisiszorg. Daarnaast verzorgen we begeleiding (MET de wijk) en ondersteuning bij opleiding en werk (MET talent). Hoe we dat doen? Met aandacht, met vertrouwen, met elkaar!

Lees meer op www.metggz.nl

Land van Horne   

Stichting Land van Horne is een organisatie gericht op zorg, wonen en welzijn. Met ruim 2.600 medewerkers en ruim 1.200 vrijwilligers bieden we zorg in de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Cranendonck en Someren. We hebben 17 (woon)zorgcentra en kleinschalige woonvoorzieningen in de regio. We bieden een breed dienstenpakket met onder andere: verpleging, verzorging, thuiszorg, revalidatie, dagbehandeling en dagactiviteiten. Hierdoor kunnen wij optimaal aan uw wensen voldoen. Thuis, of dicht bij huis.

Lees meer op www.landvanhorne.nl

 vincentvangogh

Vincent van Gogh is de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszoeg voor jongeren en volwassenen in Noord- en Midden Limburg en delen van Brabant. Men biedt zorg en ondersteuning vanuit meerdere specialismen en locaties.

Lees meer op www.vvgi.nl

 
 190722 logo Wel.kom 1

Wel.kom draagt bij aan een leefbare samenleving voor en door iedereen. Onze dienstverlening is gericht op het versterken van individuen en groepen, zodat iedereen actief en zelfstandig kan meedoen in de maatschappij. Wel.kom biedt daarvoor optimale kansen en ondersteuning aan iedereen die daar gebruik van wil maken, ongeacht leeftijd, achtergrond en omstandigheden.

Lees meer op www.welkom.nu

 
synthese   

Synthese is een onderneming voor zorg en welzijn geworteld in Noord- en Midden- Limburg. Wij bieden onder anderen ondersteuning bij initiatieven in buurt, dorp en wijk. En bij het vormgeven van een aangename leefomgeving, inzet voor elkaar of individuele vragen over gevoel, retalies, werk en geld, opvoeden en gezin. We streven er naar dat iedereen meedoet.

Lees meer op www.synthese.nl

VGZ

VGZ is een van de grootste zorgverzekeraars van nederland. Wij hebben geen winstoogmerk, goede zorg voor onze verzekerden staat bij ons voorop! Samen met u en samen met zorgaanbieders willen wij de zorg slimmer organiseren. Zo helpen wij zorgaanbieders om de zorg beter te laten aansluiten op uw situatie. Met als resultaat dat u snel de juiste hulp of zorg krijgt die past bij uw zorgbehoefte.

Lees meer op www.vgz.nl

190722 logo Meditta

Meditta is de organisatie van, voor en door huisartsen in Midden-Limburg en de Westelijke Mijnstreek. Meditta is het verlengstuk van de huisartsenpraktijk. Daar waar de organisatie van de zorg door de individuele huisartsenpraktijk ophoudt en collectieve organisatie wenselijk of noodzakelijk is, neemt Meditta de organisatie over. Dat kan gaan om medisch inhoudelijke zorg, maar ook om facilitaire ondersteuning. Onze doelen daarbij zijn om de huisartsenpraktijken te ontlasten en de zorg voor de patiënt goed en efficiënt te organiseren.

Lees meer op www.meditta.nl

laurentius

Laurentius Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor en van de inwoners van Midden-Limburg. Wij leveren kwalitatief hoogstaande, klantgerichte, toegankelijke en efficiënte zorg. We bieden zorg zoals je voor jezelf zou wensen als je patiënt bent, met aandacht, optimisme, deskundigheid en respect. Uiteraard blijft de individuele behoefte van de patiënt steeds de leidraad bij ons werk en staan we patiënten bij op een wijze die bij hen past. Wij bieden het volledige pallet aan toegepaste medisch specialistische zorg en de daartoe benodigde verpleging en verzorging. We doen dat in samenwerking met meerdere zorgaanbieders.

Lees meer op www.lzr.nl

proteion

Proteion is actief in welzijn, wonen en zorg voor ouderen en chronisch zieken in Noord- en Midden-Limburg en oostelijk Noord-Brabant. Onze kleinschalige wijkteams bieden verzorging en verpleging bij mensen thuis. Cliënten bieden wij zo een vast aanspreekpunt en vertrouwde gezichten over de vloer. Door samen te werken met mantelzorgers, de huisarts en andere hulpverleners ondersteunen we cliënten optimaal om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Proteion is tevens gespecialiseerd in mantelzorgondersteuning, coördinatie van vrijwilligersactiviteiten en ondersteuning bij de totstandkoming van buurtinitiatieven. Daarnaast organiseert Proteion cursussen, trainingen en bijeenkomsten voor vrijwilligers en mantelzorgers.

Lees meer op www.proteion.nl

menswel.nl

Menswel bevordert, initieert, ondersteunt, en voert activiteiten en projecten uit voor het welzijn van de inwoners van het werkgebied. De betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de inwoners vormen de uitgangspunten voor ons handelen. Ook houdt Menswel zich bezig met het opzetten, aanbieden en exploiteren van voorzieningen en dienstverlening voor inwoners van het werkgebied.

Lees meer op www.menswel.nl

SJG weert

SJG Weert is een organisatie die volop in beweging is. Ons kleinschalige ziekenhuis kenmerkt zich door korte lijnen en wil op professionele wijze verantwoorde, volwaardige basiszorg bieden. Wij gaan voor het behoud van een volwaardig basisziekenhuis maar zorgen tegelijkertijd voor een ziekenhuis waar mensen bewust voor blijven kiezen. We willen uitblinken in servicegerichtheid, snelheid, goede bereikbaarheid en vooral in goede zorgverlening.

Lees meer op www.sintjansgasthuis.nl

logo SGL

SGL: haal het maximale uit je leven! SGL helpt mensen met (niet-aangeboren) hersenletsel of dementie en hun naasten verder in het leven. Ze weten wat elke client in beweging brengt, letterlijk en figuurlijk.

SGL ondersteunt de ontwikkeling en ontplooiing van hun clienten op een manier die bij hem of haar past, zodat jij en zij het best uit zichzelf kan halen. Het draait daarbij om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren en midden in het leven te staan. Mensen met hersenletsel hebben (toekomst) perspectief!

lees meer op www.sgl-zorg.nl

  gem echt susteren
  gem leudal
  gem maasgouw
  gem nederweert
  gem roermond
  gem weer
   gem roerdalen