• We bieden hulp aan familie, mantelzorgers en vrijwilligers, evenals aan professionals in de zorg.

  • Onze trajectbegeleiders en casemanagers helpen u verder.

Voor de hulp van de trajectbegeleider/casemanager is er in enkele gebieden een wachtlijst. Staat u zelf op de wachtlijst en vind u de wachttijd te lang vindt, dan kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 6 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder zorg krijgt. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 Regio  Datum  Wachtlijst  gemiddelde wachtlijst  Wachttijd langer dan 6 weken
 Midden April 2023 55 Client(en)  6 weken

6 Clienten