• Onze trajectbegeleiders en casemanagers helpen u verder.

  • We bieden hulp aan familie, mantelzorgers en vrijwilligers, evenals aan professionals in de zorg.

Welkom op de website van Hulp bij Dementie Midden-Limburg.

Met deze site willen we u graag nader informeren over het project Hulp bij Dementie in Midden-Limburg dat sinds 2010 in deze regio actief is. De landelijke politiek (ministerie van WVS) wil dat Zorgorganisaties binnen een regio ketenzorg voor mensen met de ziekte dementie ontwikkelt. Hiermee beoogt men de zorg en begeleiding voor mensen met dementie en de mantelzorgers optimaal te professionaliseren.

De Zorgorganisaties in deze regio zoals de Thuiszorg, verpleeghuizen, ziekenhuizen, Ggz, en welzijnsorganisaties werken nauw met elkaar samen en stemmen de benodigde zorg voor de cliënt met de ziekte dementie op elkaar af. Ook contacten met de Gemeenten zijn hierbij van belang (WMO).

Het algemene doel van het Project Hulp bij Dementie is om een samenhangend en afgestemd geheel van zorg en diensten aan cliënten met de ziekte dementie en mantelzorgers te bieden waardoor de persoon met dementie (indien gewenst) zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Ook ondersteuning bij activiteiten en sociale contacten wordt hierin meegenomen. Begeleiding en ondersteuning zijn nadrukkelijk ook gericht op de partner, familie en andere betrokkenen. Uitgangspunt hierin zijn de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt met de ziekte dementie en mantelzorger(s): U als cliënt of mantelzorger hebt de belangrijkste stem in dit traject, u bepaalt wat u wel of niet wilt.

Al bij de eerste signalen van een ‘niet pluisgevoel’ en verdenking van dementie kan de huisarts direct een casemanager inschakelen. Vanwege de onafhankelijke positie van de casemanagers is geen nadere overleg met een of meerdere zorgorganisaties nodig. Door deze werkwijze kan de casemanager de cliënt en mantelzorgers vanaf een pril stadium ondersteunen.

De inzet van een casemanager gebeurt altijd op verwijzing van de huisarts waar men nauw mee samenwerkt. Ook de praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk is bij dit proces betrokken. Het terrein waarover de huisarts regie moet voeren is zo breed en complex dat een huisarts onmogelijk alle aspecten zelf goed in beeld kan hebben. Dit betekent dat een belangrijk deel van deze regiefunctie overgedragen wordt aan een casemanager. De casemanager richt zich op zorg- en welzijnsaspecten. De huisarts richt zich op het medische deel. Daarbij heeft de casemanager intensief contact met andere betrokken zorgverleners en waar nodig kan de casemanager een beroep doen op een specialist ouderengeneeskunde (arts) of een psycholoog. Echter, de huisarts blijft te allen tijde de medische eindverantwoordelijkheid houden over de cliënt met de ziekte dementie zolang deze in de thuissituatie woonachtig is.

De casemanagers die in dienst zijn van dit project functioneren als ‘de spin in het web’: Zij coördineren en regisseren de totale zorg voor en rondom de  cliënt met de ziekte dementie. Het zijn professionals met een HBO+opleiding en zijn deskundig op het gebied van dementie, de gevolgen van deze ziekte en de daarbij behorende behandel, begeleiding- en zorgmogelijkheden. Zij zijn voor u het vaste aanspreekpunt, waardoor continuïteit over een langere periode is gewaarborgd.