We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Hulp bij dementie kenmerkt zich door het centraal stellen van de vraag/behoefte van de cliënt en mantelzorgers. Telkens moet antwoord gevonden worden op de vragen/behoeften van die specifieke cliënt en mantelzorgers. Dat betekent dat er geen 'standaard programma' geschreven kan worden. De route, volgorde, de betrokkenen en de rollen van eenieder in het proces kunnen/zullen telkens weer anders zijn. Het doel van Hulp bij dementie is om een samenhangend en afgestemd geheel van zorg en diensten aan cliënten en mantelzorgers te bieden waardoor cliënten in staat worden gesteld om zo lang mogelijk in de thuissituatie te blijven functioneren. Om kwaliteit te bieden, is het nodig eenduidige afspraken te maken over standaarden, werkwijzen, taken en verantwoordelijkheden en er voor te zorgen dat alle participanten conform deze afspraken werken. In het belang van de cliënt en/of mantelzorgers kunnen aangepaste scenario's gemaakt worden waarbij de kwaliteit van het geheel telkens een hoog niveau bereikt.

Meer dan zorg alleen
In het kader van de gezondheidszorg is het begrip 'zorg' vaak verengd tot verplegen, verzorgen en behandelen. In hulp bij dementie is 'zorg' veel breder bedoeld. Het moet telkens gelezen worden als 'zorg hebben voor iemand'. Dat omvat dus naast verzorgen en behandelen ook materiële kwesties, zingeving, wonen en veiligheid. Het welbevinden van iemand wordt door een samenhang van al deze elementen bepaald.
Hulp bij dementie voorziet er in dat alle relevante gebieden aandacht krijgen. De trajectbegeleider heeft hierin een belangrijke bewakende / signalerende rol. Wanneer in deze notitie het begrip 'zorg' gebruikt wordt, moet dit dus breed worden opgepakt.

Meer dan de cliënt alleen
Een van de slogans van Alzheimer Nederland is: 'Dementie; hij heeft het, zij lijdt er onder!' Dementie treft niet alleen de cliënt als individu maar heeft altijd een grote impact voor de mensen in de directe omgeving van de cliënt. Zorg, in de brede zin zoals hierboven beschreven, moet dus niet alleen op de individuele cliënt zijn gericht maar minstens in gelijke mate ook gericht zijn op mensen (familie, mantelzorgers) in de directe omgeving. Het belang hiervan is overigens tweeledig. Voldoende ondersteuning voor familie / mantelzorgers stelt hen in staat om langer hun bijdrage te kunnen leveren. Dat is in het belang van de cliënt als persoon. Tegelijkertijd heeft ook de mantelzorger / het familielid als individu recht op ondersteuning en zorg voor zijn/haar welbevinden.
inloggenbl