We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Hieronder vindt u informatie over de deelnemende partners in het programma Hulp bij Dementie Westelijke Mijnstreek. Wanneer u op de afbeelding klikt, opent een venster met informatie van de organisatie zelf.


Alzheimer Nederland

AlzheimerNederlandAlzheimer Nederland zet zich al bijna 25 jaar in voor mensen met dementie. Wij willen met ons werk bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Alzheimer Nederland is zowel een fonds als een patiëntenbelangenorganisatie. Dit betekent dat wij opkomen voor de belangen van mensen met dementie en als fondsenwerver geld inzamelen.


De regionale afdeling zet zich in voor de westelijke mijnstreek met de ondersteuning van de landelijke activiteiten en organisatie van regionale bijeenkomsten, informatieverstrekking, scholing, Alzheimer Cafe's.Meditta - Huisartsenzorg Westelijke Mijnstreek

Meditta Huisartsenzorg Westelijke Mijnstreek
Meditta is de organsitie van, voor en door huisartsen in Midden-Limburg en de Westelijke Mijnstreek. De huisarts is de spil in de Nederlandse gezondheidszorg. Hij geniet veel vertrouwen bij de patiënt en levert als 'poortwachter' een grote bijdrage aan de effectiviteit van de zorg in ons land.

Binnen het kader van het nieuwe zorgstelsel liggen veel kansen voor de huisarts. Om deze te benutten is het belangrijk dat de huisartsen intensief samenwerken om een eerstelijns netwerk te organiseren.
Via hun medische staf zijn de huisartsen formeel als ketenpartner vertegenwoordigd.


Zuyderland
zuyderland A CMYK UNCOATED
Zuyderland is een technologisch hoogontwikkeld centrum waar op de meest patiëntvriendelijke en efficiënte manier hoogwaardige zorg wordt geboden.

Zuyderland bestaat Zuyderland Medisch Centrum (ziekenhuis), Zuyderland
Geestelijke gezondheidszorg, Zuyderland Revalidatie, Zuyderland Thuis en Zuyderland Thuiszorg.
Platform Mantelzorg Limburg


PlatformMantelzorgLimburg logo_mei_2009Door de toenemende vergrijzing, de veranderende zorgwetten en de actievere rol van de burger kwam de mantelzorg de afgelopen jaren steeds meer in beeld. PML houdt zich specifiek bezig met collectieve belangenbehartiging. PML zet zich in om de zeggenschap van mantelzorgers te bevorderen en de betrokkenheid bij en invloed op de totstandkoming van beleid te vergroten.


Cicero Zorggroep

logo CiceroCicero Zorggroep ondersteunt ouderen en mensen met een beperking om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven. Op deze website treft u informatie aan over de wijze waarop Cicero Zorggroep u van dienst kan zijn.

"Het dichtst bij huis", dat is ons motto en dat dragen we ook uit. We komen naar u toe om zorg en diensten te verlenen wanneer u nog thuis woont. Wanneer dat niet meer kan heeft Cicero Zorggroep óók een oplossing voor al uw zorgvragen.


Vivantes Zorggroep

logo VivantesVivantes biedt persoonlijke zorg door betrokken medewerkers in kleinschalige zorgomgevingen. Of het nu gaat om wonen met zorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg of aanvullenden producten en diensten. Altijd dichtbij de klant, in de wijken en kernen van de Westelijke Mijnstreek.

Het zorgaanbod van Vivantes sluit zoveel mogelijk aan bij de persoonlijke situatie van onze klanten. Onze zorg past bij de leefstijl van de klant en gaat ervan uit dat een leven met zorg een zo gewoon mogelijk leven is met hulp waar nodig door Vivantes. Onze klanten voelen zich thuis; vertrouwd en veilig in hun eigen woonomgeving.


Partners in Welzijn Westelijke Mijnstreek

Logo Partners en WelzijnPartners in Welzijn ondersteunt en verbindt mensen en organisaties in de Westelijke Mijnstreek.
Partners in Welzijn:
                   •  samen werken aan een betere samenleving
                                                                                   •  deskundig en dichtbij
                                                                                   •  betrouwbaar en betrokken.
                                                                                   Sterk in mensenwerk.

 
Gemeenten Westelijke Mijnstreek

Logo Beek_FC1Logo Schinnen_nieuw1logo voor A3 in kleursit-geleenGemeente Stein logo officieel
inloggenbl