We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Rol huisarts
Zolang een patiënt geheel of gedeeltelijk thuis woont, is de huisarts de regisserende professional. Alle lijnen van behandeling, zorg en welzijn komen bij hem samen. Voor de patiënt is de huisarts aanspreekbaar als eindverantwoordelijk professional.

Het terrein waarover de huisarts regie moet voeren is dermate breed en complex dat een huisarts onmogelijk alle elementen zelf goed in beeld kan hebben en behartigen. Dat betekent dat een belangrijk deel van de regiefunctie overgedragen wordt aan een casemanager.

De huisarts concentreert zich op het medisch deel, de trajectbegeleider richt zich op zorg en welzijn. Zodoende ontstaat er een ‘regie-as’ van huisarts en casemanager.
inloggenbl