We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Thuis omgaan met dementie

Cursus voor personen die zorgen voor een dementerende van 65 jaar of
ouder.

Zorgen voor iemand die dementeert kan zwaar zijn. Het kan ertoe leiden dat u
zelf (spannings) klachten krijgt. Uitleg krijgen over dementie en praten met
anderen die in een vergelijkbare situatie zitten kan een grote steun zijn. Meer
weten over dementie kan soms al veel helpen. Doordat u de cursus in een groep
volgt, kunt u ook leren van de ervaringen van anderen. De onderlinge herkenning
is vaak een grote steun.

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor mensen die zorgen voor een dementerende partner, ouder, familielid
of goede vriend, die ouder is dan 65 jaar en die daar beter voorbereid mee
verder willen gaan.

Voor meer informatie
 
Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg
Ouderenzorg
Postbus 5500
6130 MB Sittard

Telefoon
088 – 459 9393
088 – 459 0350 (secretariaat)

Internet
www.orbisggz.nl
inloggenbl