We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.HBD westelijkeMijnstreekWelkom op de openingspagina van Hulp bij Dementie Westelijke Mijnstreek. In 2010 hebben meerdere organisaties in de Westelijke Mijnstreek de afspraak gemaakt om de zorg, ondersteuning en begeleiding rond mensen met dementie te verbeteren.

Daarbij wordt aangesloten op de ervaringen uit het Landelijk Dementie Programma (2005-2009). Vanaf 2011 worden patiënten begeleid met de inzet van casemanagers. Voor patiënten is daarmee doorlopend een vertrouwd aanspreekpunt en coördinator beschikbaar in het hele traject vanaf het moment dat dementie de kop opsteekt.

De casemanagers stemmen de medische zorg af met de huisarts en praktijkondersteuners en bouwen een netwerk op in de buurt van de cliënt. Met andere ondersteuners, vrijwilligers en professionals wordt de vraag vanuit de cliënt en mantelzorg afgestemd en gevolgd.

inloggenbl