We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
01. Gewoon Anders kijken naar dementie
Aanreiken van een andere visie op dementie. Niet enkel de dominante vaak negatieve beeldvorming, maar ook inzetten op wat mensen met dementie nog wel kunnen.

Verzorgd door: Olivier Constant, communicatiemedewerker Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Ing Iris Partouns, referentiepersoon dementie, projectleider maatschappelijke projecten Alzheimer Centrum Limburg

02. Gewoon Anders zorgen voor mantelzorger
In de zorg voor mensen met dementie ligt de nadruk op kwaliteit van leven. In die zin is er een parallel te trekken met palliatieve zorg en kan in de zorg voor mensen met dementie ook geleerd worden van de ontwikkelingen in de palliatieve zorg. In deze workshop wordt hierbij de nadruk gelegd op de zorg voor mantelzorgers.

Verzorgd door: Ans Verdonschot, IKZ Eindhoven en Marielle Meevis, netwerk palliatieve zorg Noord-Limburg

03. Gewoon Anders in ketens of netwerken?
'Ketenzorg moet niet knellend worden', is een veelgehoord geluid. Hoe kun je toch samenwerken juist in deze tijd van verandering? Gewoon Anders... door via netwerken het welzijn, zorg en behandeling met elkaar te verbinden. In deze workshop maken we een eerste verkenning en nodigen we je uit gewoon anders naar de eigen keten te kijken.

Verzorgd door: Margje Mahler landelijk adviseur dementiezorg en Angelique Gillis-Harber, zorginkoper AWBZ van zorgkantoor VGZ

04. Gewoon Anders gekleurd
Moet de bespreekbaarheid over dementie vergroot worden in andere culturen en hoe kunnen we dat het beste doen, rekening houdend met ons medische verklaringsmodel?

Verzorgd door: Nienke van Wezel, gerontoloog gespecialiseerd in dementie bij ouderen uit niet-westerse culturen, Alzheimer Nederland

05. Gewoon Anders...tekenen met een takje kan dat dan?

Waarom creativiteit en geheugenproblemen goed samengaan. Het onvoorspelbare in actie en planning zorgt voor ongedwongenheid, creatieve invallen en oplossingen. Creativiteit zorgt voor geestelijk vormbehoud.

Verzorgd door: Yvonne Dolk, kunstenares en creatief therapeute

06. Gewoon Anders met muziek

Hoe werkt muziek, wat doet muziek en welke muziek kan er aangeboden worden. De workshop laat deelnemers ervaren wat muziek kan betekenen voor mensen met dementie, in alle stadia.

Verzorgd door: Els Denessen, muziektherapeute EBC Regio Venlo

07. Gewoon Anders op een leuke manier bewegen

Met speciale computerspellen kunnen we het bewegen voor kwetsbare ouderen leuker maken. Tijdens de workshop gaan we dieper in op de ervaringen in de praktijk en op de mogelijkheden van SilverFit, het systeem dat helpt om onder meer mensen met dementie weer te laten bewegen.

Verzorgd door: Marjolein Smit, SilverFit B.V. en Frans Hoendervangers, fysiotherapeut bij De Zorggroep.

08. Gewoon Anders pijn en dementie

In de workshop zal Geke van den Elsen iets vertellen over het voorkomen van pijn bij mensen met een gevorderde dementie en handvatten geven voor de herkenning en behandeling hiervan.

Verzorgd door: Drs. Geke van den Elsen, arts-onderzoeker Radboud UMC

09. Gewoon Anders een zorgpraktijk, cultuursensitief voor de allochtone oudere met dementie

Welke vaardigheden hebben mantelzorgers en verzorgenden nodig om de allochtone oudere met dementie een fijne oude dag te bezorgen? In deze workshop krijgen de deelnemers handvatten om deze ouderen beter te begrijpen en de communicatie te verbeteren.

Verzorgd door: Erica Noya, trainer-coach-supervisor TCM

10. Gewoon Anders de wereld van de mond

Wat is het gewoon om je tanden of gebit te poetsen en te verzorgen. Wat is het gewoon om naar de mondhygiëniste of tandarts te gaan voor controle. Wat wordt het anders als je zorgafhankelijk wordt. Bij zorgafhankelijkheid is er vaak weinig aandacht voor de verzorging van de eigen tanden en kiezen en het kunstgebit. Terwijl goed kunnen spreken, eten en drinken begint bij een gezonde mond. Laat je meenemen in de wereld van die mond, zodat je je zorgafhankelijke partner, familielid of cliënt goed van dienst kunt zijn.

Verzorgd door: Babs Otten, mondhygiëniste De Zorggroep en Dini Veldman, tandartspraktijk Meerlo

11. Gewoon Anders...een (on)bezorgde oude dag

Op een interactieve wijze met elkaar in gesprek gaan over het herkennen van signalen over ouderenmishandeling. Het bespreken van de verschillende verschijningsvormen aan de hand van praktijkvoorbeelden door middel van input van de deelnemers.

Verzorgd door: Liset Daemen, aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling Mutsaersstichting Venlo

12.Gewoon Anders brein en muziek

De wijze waarop muziek inwerkt op onze hersenen biedt steeds meer inzicht in de wijze waarop het brein functioneert, zowel in normale omstandigheden als ook bij dementie. In deze workshop wordt besproken waarom ons brein zo "gevoelig" is voor muziek en wat dit zou kunnen betekenen voor de omgang met dementie, ook buiten de kaders van muziektherapie.

Verzorgd door: Peter van Domburg, neuroloog Orbis Medisch centrum
inloggenbl