We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Het doel van Hulp bij Dementie is ervoor te zorgen dat u, cliënt en mantelzorger, gebruik kunt maken van een samenhangend, afgestemd en gecoördineerd geheel van zorg en diensten. Dat er afspraken gemaakt worden tussen u en uw eventuele hulpverleners waar iedereen zich aan houdt. Dat er voor u één aanspreekpunt is, de trajectbegeleider/casemanager. Om dit te realiseren werken vele aanbieders van zorg in de regio's Noord- en Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht Heuvelland samen en zijn zij de dragers van Hulp bij Dementie.
inloggenbl