We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Bewustwording is belangrijk
Om iedereen bewust te maken van dit belang, moet het bestaande taboe rondom dementie worden doorbroken. Dementie is een veel voorkomende ziekte. In de toekomst zullen we er steeds vaker mee geconfronteerd worden. Het is nog niet zo lang geleden dat we niet openlijk over kanker spraken. We hadden het over de ziekte 'K'. Zoiets speelt ook rondom dementie. We benoemen het liever niet omdat we er bang voor zijn. Niet ten onrechte natuurlijk, wat het is en blijft een breuklijn (lees meer ontstaan logo) in ieders leven, maar het helpt niet om het niet onder ogen te zien. In tegendeel. Dementie sluipt toch gewoon verder je leven binnen.

Om dementie beter bespreekbaar te maken, wil Hulp bij Dementie via verschillende media en herhalend, aandacht schenken aan verschillende vormen van dementie, aan voorlichtingsmateriaal, presentaties, scholingen en het hulpaanbod.
inloggenbl