We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Mantelzorgers: Meer dan de cliënt alleen Een van de slogans van Alzheimer Nederland is: ‘Dementie; hij heeft het, zij lijdt er onder!’ Dementie treft niet alleen de cliënt als individu maar heeft altijd een grote impact voor de mensen in de directe omgeving van de cliënt. Zorg, in de brede zin zoals hierboven beschreven, moet dus niet alleen op de individuele cliënt zijn gericht maar minstens in gelijke mate ook gericht zijn op mensen (familie, mantelzorgers) in de directe omgeving. Het belang hiervan is overigens tweeledig. Voldoende ondersteuning voor familie / mantelzorgers stelt hen in staat om langer hun bijdrage te kunnen leveren. Dat is in het belang van de cliënt als persoon. Tegelijkertijd heeft ook de mantelzorger / het familielid als individu recht op ondersteuning en zorg voor zijn/haar welbevinden.

Dementie sluipt je leven binnen. Toch merkt de persoon zelf of mensen uit de directe omgeving op enig moment dat er ‘iets niet pluis is’. Het heeft nog geen naam, het is een onbestemd onrustig gevoel. Hulp bij Dementie is er met name op gericht om in deze situaties zo snel mogelijk duidelijkheid bieden. Cliënten en mantelzorgers hebben recht op snelle diagnostiek en doorlopende begeleiding.

Er zijn veel mogelijke stappen te zetten. Internet is een bijna onuitputtelijke bron van informatie, Alzheimer Nederland heeft voorlichtingsmateriaal en in de regio Noord-Limburg zijn 5 Alzheimercafé’s.

Mantelzorgers
Als je als familie geconfronteerd wordt met dementie gaat voor je gevoel de wereld onder. Je zit vol vragen. Wat nu? Hoe verder? Wat zijn de verwachtingen? Kan ik met iemand praten die iets dergelijks heeft mee gemaakt? Waar kan ik terecht voor hulp? Hulp bij Dementie biedt u een portaal naar zorgaanbieders, professionals, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen. Zij zullen u kunnen helpen bij al uw vragen en zorgen. Maar ook voor een persoonlijk gesprek of een luisterend oor. Deelnemen aan groepsgesprekken en bijeenkomsten voor familieleden van mensen met dementie, of gewoon een kopje koffie met mensen in eenzelfde situatie helpt u vaak al verder.
inloggenbl