We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Rol casemanager
De casemanager is in “spin in het web” bij Hulp bij dementie. Eerder een organisator dan uitvoerder en zal de cliënt en mantelzorgers, evenals de eventuele overige betrokken hulpverleners, actief organiseren en begeleiden. De casemanager wordt één vast aanspreekpunt voor cliënt en mantelzorgers. De casemanager begeleidt, stemt af en bemiddelt, coördineert en bewaakt, evalueert en adviseert (lees meer taken casemanager). De huisarts kan de hulp inroepen van het DOC-team, DOC staat voor Diagnose, Onderzoek, Casemanagement. De casemanager heeft hierin een belangrijke bewakende / signalerende rol. Wanneer in deze notitie het begrip ‘zorg’ gebruikt wordt, moet dit dus breed worden opgepakt.
inloggenbl