We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Een van de slogans van Alzheimer Nederland is: 'Dementie; hij heeft het, zij lijdt er onder!' Dementie treft niet alleen een mens als individu maar heeft altijd een grote impact voor de mensen in de directe omgeving van de cliënt. Daarom richt hulp bij dementie zich op beide, de mens met dementie en op de naasten (familie, mantelzorgers) in de directe omgeving.

Dementie wordt vaak (te) laat onderkent en dat is meer dan jammer. Hoe vreselijk de boodschap ook is, het benoemen van de ziekte helpt. Het helpt omdat het een eind maakt aan een periode van onzekerheid. Er kan gezocht worden naar de juiste vormen van hulp. Er kan ondersteuning geboden worden én er kan vooruit gekeken worden.

Hieronder krijgt u informatie over de volgende onderwerpen:
1 Wat doet 'Hulp bij dementie?'
2 Historie
3 Keuzewijzer Dementie voor Maastricht en Heuvelland
  • Verzoek aan mantelzorgers om de Dementiemonitor 2020 in te vullen 12-03-2020

    Lees meer...

inloggenbl