We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Geheugenpoli en DOC-PG
De Geheugenpoli is bedoeld voor patiënten met geheugenproblemen. Een veel gestelde vraag bij vooral de oudere patiënten die onderzocht worden, is of de geheugenproblemen mogelijk wijzen op beginnende dementie. In de Geheugenpoli wordt samenwerkt door (neuro)psychologen, (neuro)psychiaters en dementieverpleegkundigen.
De belangrijkste activiteiten van de Geheugenpoli zijn:

Diagnose
Bij ongeveer 40% van de patiënten die de Geheugenpoli bezoeken, worden de geheugenklachten veroorzaakt door een vorm van dementie. Hoewel dementie vooralsnog niet te genezen is, geeft een vroegtijdige diagnose in een geheugenpoli wel allerlei mogelijkheden om patiënten beter te begeleiden en te helpen bij het verwerken van de ziekte en de bijbehorende problemen. Ongeveer 30% van de mensen die onderzocht worden op de Geheugenpoli heeft een lichte geheugenstoornis zonder dat er gesproken kan worden van dementie. Deze groep wordt in de tijd gevolgd om te zien hoe de geheugenproblemen zich verder ontwikkelen en of er in een later stadium toch sprake blijkt te zijn van dementie. De overige 30% komt met andere cognitieve klachten naar de Poli. Naast geheugenproblemen kunnen dat onder andere klachten zijn over het spreken, de planning of de aandacht. Deze klachten kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een beroerte, de ziekte van Parkinson of depressie.

Behandeling
Behandeling kan bestaan uit het voorschrijven van medicatie. Daarnaast wordt uitgebreid advies gegeven hoe met het best met de stoornissen of klachten om kan gaan. Ook wordt er veel voorlichting gegeven. Bij die adviezen wordt altijd de partner betrokken.

Wetenschappelijk onderzoek
De Geheugenpoli is actief in wetenschappelijk onderzoek naar het beloop van geheugenproblemen. Dit betreft bijvoorbeeld klinisch geneesmiddelenonderzoek naar de effecten van nieuwe medicijnen, onderzoek naar nieuwe diagnostische methodes zoals MRI, of onderzoek naar het beloop van gedragsproblemen zoals apathie. Ook worden de gevolgen van dementie op de mantelzorger onderzocht. Verder wordt ook veel onderzoek gedaan naar de eerste tekenen van de ziekte van Alzheimer, nog voor het stadium dat sprake is van dementia.

Het DOC-PG is een voorziening voor oudere patiënten met meervoudige somato-psychische problematiek, en omvat een samenwerkingsverband tussen de afdelingen psychiatrie en interne geneeskunde - ouderengeneeskunde van het azM en de afdeling Ouderenzorg van de RIAGG-groep Maastricht.
Het DOC-PG combineert de observatie en beoordeling van de eigen leefsituatie van de cliënt van Ouderenpsychiatrie/neuropsychologie met die van klinische en sociale ouderengeneeskunde.

Het Diagnostisch Onderzoekscentrum Psychogeriatrie (DOC-PG) heeft als doel een snelle en volledige diagnose te stellen bij oudere mensen waarbij de oorzaken van de gezondheidsproblemen moeilijk te constateren zijn. Door samenwerking van verschillende specialismen en afdelingen, zoals de Riagg en de afdelingen Interne Geneeskunde en Psychiatrie & Neuropsychologie van het academisch ziekenhuis Maastricht (azM), is het mogelijk om uiteindelijk een geschikt behandeladvies aan de huisarts te geven.

Doelgroep
De doelgroep van het DOC-PG betreft oudere patiënten (doorgaans 65+ jaar) met gecombineerde somatische, psychosociale en cognitieve problematiek die het vakgebied van één van de deelnemende disciplines overstijgt, verwezen vanuit de eerstelijns gezondheidszorg. Het betreft gecombineerde somatische/ dementiële problematiek, maar kan ook de combinatie van somatische en psychiatrische stoornissen niet dementie- inhouden. Het DOC-PG neemt een positie in tussen kliniek, polikliniek en ambulante hulpverlening en combineert de sterke aspecten en mogelijkheden.
De problematiek die wordt aangeboden is niet van acute aard.

Aanmelden bij geheugenpoli of DOC-PG?
U kunt zich niet zelf aanmelden bij de Geheugenpoli of voor het DOC-PG Hiervoor is altijd een verwijzing nodig van een arts/hulpverlener (vaak de huisarts

Voor meer informatie kunt u naar www.alzheimercentrumlimburg.nl
inloggenbl