We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Het is aan de huisarts te beoordelen of vermoedens op dementie zodanig zijn dat diagnostiek noodzakelijk is. De huisarts kan besluiten zelf diagnostiek uit te voeren of direct door te verwijzen.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Geheugenpoli
  De geheugenpoli is bedoeld voor patiënten met (acute) geheugenproblemen. In de geheugenpoli wordt samengewerkt door (neuro)psychologen, (neuro)psychiaters en dementieverpleegkundigen. Naast het stellen van diagnose.
  Om naar de geheugenpoli te gaan heeft u een verwijzing nodig van de huisarts.
 • DOC-PG, het diagnostisch onderzoeks centrum psycho-geriatrie.
  Dit is een voorziening voor oudere patienten (75+) met meervoudige somatische en psychische problematiek.
  Het doel van het DOC-PG is een snelle en volledige diagnose bij oudere ensen waarbij de oorzaken van de gezondheidsproblemen oeilijk te constateren zijn. Door samenwerking met verschillende specialismen en afdelingen, zoals Virenze-Riagg en de afdelingen Interne Geneeskunde en Pyschiatrie Neuropsychologie van het Mumc+ (academisch ziekenhuis Maastricht), is het mogelijk om een geschikt behandeladvies aan de huisarts te geven. 
  Om naar DOC-PG te gaan heef u een verwijzing nodig van de huisarts.
 • Virenze-Riagg 
 • Lionarons-GGZ
inloggenbl