We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.

Vragen om hulp mag!
Hulp en ondersteuning vanaf het begin van de ziekte is erg belangrijk. Wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij of zij of één van zijn/haar naasten dementie heeft komt er veel op hem/haar af. Durf hulp en ondersteuning in te schakelen, want het is een manier om het zo lang en zo goed mogelijk vol te houden.

Hieronder leest u meer over de rol van de huisarts, de casemanagter, de klinisch geriater, de diagnostiek en de vrijwilliger.

 

inloggenbl