We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.

Vragen om hulp mag!
Hulp en ondersteuning vanaf het begin van de ziekte is erg belangrijk. Wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij of zij of één van zijn/haar naasten dementie heeft komt er veel op hem/haar af. Durf hulp en ondersteuning in te schakelen, want het is een manier om het zo lang en zo goed mogelijk vol te houden.

Hieronder leest u meer over de rol van de huisarts, de casemanagter, de klinisch geriater, de diagnostiek en de vrijwilliger.


Voor de hulp van de casemanager is er in enkele gebieden een wachtlijst. Staat u zelf op de wachtlijst en vind u de wachttijd te lang vindt, dan kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 6 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder zorg krijgt. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Wachtlijst in december 2018:
Aantal mensen op de wachtlijst: 12
Gemiddelde wachttijd: 6 weken
Aantal mensen dat langer dan 6 weken op de wachtlijst staat: 3 

  • Bijeenkomst voor jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers (regio Parkstad) 07-01-2019

    Lees meer...

inloggenbl