We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Uitnodiging Diner Chantant 2015
Wegens groot succes herhaald!

Beste mantelzorger,

Sevagram en Steunpunt Mantelzorg Zuid organiseren op woensdagavond 11 november weer
een Diner Chantant.


'Dementie krijg je niet alleen' is een uitspraak die Alzheimer Nederland in haar publiciteitscampagne gebruikt en dat is maar al te waar. Daar weet u alles van. Veel dingen worden moeilijker of zijn niet meer mogelijk, bijvoorbeeld samen ergens op bezoek gaan of in een restaurant eten. Daarom organiseren wij voor u, al dan niet samen met uw dementerende partner of familielid, een feestelijk 3-gangen diner in de Gasterie van het dr. Ackenshuis.

Het belooft weer een gezellige avond te worden! U kunt genieten van lekker eten en drinken, goed gezelschap en leuk entertainment door "De Vlijtige Liesjes".

De kosten voor dit Diner Chantant zijn € 12,50 p.p. te voldoen op de avond zelf.
U wordt verwacht om 17.30 uur en de avond duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Adres: De Gasterie, Dr. Ackenshuis, Oude Maastrichterweg 21, Gulpen

U kunt zich opgeven (zo snel mogelijk want vol=vol) bij Steunpunt Mantelzorg tel nr. 043 3215046 of via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We hopen u op woensdagavond 11 november te mogen begroeten,


Met vriendelijke groet, namens Sevagram , Steunpunt Mantelzorg, , Alzheimer Nederland, afd. Heuvelland,

Sonja Vlaming en Yvonne van Rooij


Wandelvoetbal onder leiding van 'Mister VVV' Ger van Rosmalen! voor iedereen die het leuk vindt om lekker te bewegen op zijn/haar eigen niveau (rennen is níet toegestaan!)

Wanneer?
Start maandag 28 september 2015

Waar?
maandags van 11.00 tot 12.00 uur bij Kwiek Venlo in Venlo-Zuid
dinsdags van 11.00 tot 12.00 uur bij Vossenerpark in Blerick
vrijdags van 11.00 tot 12.00 uur Cruyff Court Jeu Sprengers Casinoweg Venlo-Oost

Informatie/aanmelden? informatie via 077-3515806 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., aanmelden is niet noodzakelijk, maar mag wel

Kosten?
Hier zijn geen kosten aan verbonden

Poster Wandel Voetbal
Inspiratiedag voor iedereen die in haar of zijn dagelijks leven en/of werk te maken heeft met mensen met dementie

Diagnose dementie. En nu? Dementie is een onomkeerbaar proces. Dementie haalt het leven en de toekomst overhoop.
Maar... ook met dementie gaat het leven door. Eigenlijk wordt het nog belangrijker om zoveel mogelijk uit het leven te halen.

Tijdens het symposium Leef! met dementie, op vrijdag 13 november in het Amrath Hotel in Born, laten we zien wat er allemaal nog wel kan na de diagnose dementie.
Dit symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van ketenzorg Hulp bij Dementie in de Westelijke Mijnstreek.
Wat zijn de laatste ontwikkelingen rondom de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? Wat zijn dementievrienden? Wat kunnen de casemanagers Hulp bij Dementie betekenen? Wat hebben zorgverzekeraars te bieden? Wat voor oplossingen hebben mensen met dementie en hun mantelzorgers bedacht voor hun situatie? Wie kan daarbij helpen?
Deze vragen komen in de ochtend aan bod. Voorafgegaan door scènes uit het stuk 'Vergeten en verzonken' van het Setheater.

Na de lunch is er een keuzeprogramma:
1 De veranderende rol van casemanager Grietje Quanjel in de gemeente Schinnen.
2 Leven tot de laatste dag en dan sterven op je eigen manier (STEM).
3 Hoe belevingsgerichte zorg kan helpen bij het omgaan met probleemgedrag, met de Snoezelexpres van Zuyderland.

Symposium Leef!
met dementie
13 november 2015
10.00 – 17.00 uur
Amrath Hotel Born
www.hulpbijdementie.nl

Tijdens de lunch en het middagprogramma laten de deelnemers aan de Leef!markt allerlei mogelijkheden zien, om het leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers plezieriger te maken.
Het symposium is bedoeld voor mantelzorgers en professionals. Voor iedereen die in haar of zijn dagelijks leven en/of werk te maken heeft met mensen met dementie.
De deelnamekosten bedragen €25,- voor mantelzorgers en € 40,- voor professionals, incl. koffie/thee, lunch, hapje/drankje na afloop.

Aanmelden


Programma
09.30 u Ontvangst met koffie/thee

10.00 u 'Vergeten en verzonken'
door Setheater

10.20 u Welkom
door Kina Koster, voorzitter stuurgroep Hulp bij Dementie.

10.30 u Hulp bij Dementie vijf jaar
verder Stand van zaken, ontwikkelingen, introductie project Dementievrienden, door Julie Meerveld Alzheimer Nederland.

11.00 u Hulp bij Dementie over vijf jaar
Wat hebben mensen in de praktijk nodig? Gesprek met casemanager, cliënt en mantelzorger.

11.25 u Zorgverzekeraars, smeerolie in de keten? De rol en de toegevoegde waarde van de zorgverzekeraars met vertegenwoordigers van VGZ en CZ.

12.00 u Leef! met dementie Praktijkvoorbeelden dichtbij huis

12.30 u lunch en start Leef!markt

13.45 u 'Ik heb een droom' door Setheater

14.15 u Keuzeprogramma ronde 1
Programma 1 Veranderende rol van de casemanager. Met casemanager Grietje Quanjel, actief in de gemeente Schinnen. Met mensen uit de praktijk, vertegenwoordigers van de gemeente Schinnen en praktijkvoorbeelden.
Programma 2 Leven tot de laatste dag. En uiteindelijke sterven op je eigen manier (STEM). Met o.a. Ans Janssen van STEM.
Programma 3 Belevingsgerichte zorg. Mogelijkheden bij het omgaan met probleemgedrag vanuit de Snoezelexpres van Zuyderland
15.00 u Keuzeprogramma ronde 2
15.45 u Keuzeprogramma ronde 3
16.15 u Informeel samenzijn met hapje en drankje
17.00 u einde

Tijdens de lunch en rondom de drie rondes van het keuzeprogramma kunt u de Leef!markt bezoeken.

Download hier de uitnodiging

Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid en verschijnt onregelmatig. In de nieuwsbrief wordt gezocht naar een mix van ontwikkelingen rond zorginnovatie en nieuwtjes over activiteiten van DAZ. Wij vergroten graag het bereik van de nieuwsbrief. Wilt u daarom collega's of andere belangstellenden attenderen op het bestaan van deze nieuwsbrief en vragen om zich ook aan te melden via www.anderszorgen.nl?

Download hier de nieuwsbrief van DAZ
Zorgverzekeraar CZ en 'Hulp bij dementie Maastricht en Heuvelland' organiseren lotgenotenbijeenkomsten voor mantelzorgers van mensen met dementie. Zodat u nóg beter voor uw naaste kunt zorgen, maar ook voor uzelf!

Deze bijeenkomsten worden geleid door een professionele en gespecialiseerde trainer van Martha Flora, een particulier initiatief in dementiezorg. Tijdens de lotgenotenbijeenkomst leert u over de fasen en symptomen van dementie en krijgt u tips over het omgaan en communiceren met iemand met dementie. Er is ook ruimte voor het delen van verhalen en ervaringen.

Zorgt u voor iemand met dementie? Volg dan een van onze bijeenkomsten!

Er zijn maximaal 12 deelnemers per bijeenkomst. De bijeenkomsten zijn 's middags tussen 13.00 en 17.00 uur; op 21 oktober in Maastricht, 24 oktober in Maastricht, 9 december in Kerkrade, 12 december in Kerkrade; 3 februari in Maastricht en 6 februari in Maastricht. Deelname is gratis.

De bijeenkomsten zijn 's middags tussen 13.00 en 17.00 uur. Er zijn maximaal 12 deelnemers per bijeenkomst. Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen met daarin uw naam en de voorkeursdatum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. 'aanmelding lotgenotenbijeenkomst'. Of u kunt bellen naar het CZ Zorgteam via (013) 594 9777. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Voor meer informatie over deze bijeenkomsten in de regio Maastricht kunt u contact opnemen met Judith Lansink, ketencoördinator: 06 12255124, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Animated Gif serie 4

WeHelpen
is een online 'marktplaats' waar mensen die hulp zoeken en mensen die hulp aanbieden elkaar snel en eenvoudig vinden. Het verbindt deze mensen, biedt hen de mogelijkheid hun steentje bij te dragen en daagt iedereen uit deel te blijven nemen aan de samenleving.

Succesformule
In een tijd waar burgerparticipatie hoog op de agenda staat, de vergrijzing toeneemt en verschuivingen in de zorg leidend zijn, wordt er een steeds groter beroep gedaan op informele hulp. Dat speelt ook in Zuid-Limburg. Een goed sociaal netwerk is dan belangrijk. Een zieke moeder in een andere stad, een gebroken been of een vreselijke ziekte waardoor je leven ineens verandert: het kan iedereen overkomen. Dan is het prettig dat er iemand in de buurt is die je even een hand aanreikt. Zoals vroeger, toen het heel normaal was om elkaar in de buurt te helpen bij de boodschappen, oppassen op de kinderen of met een plankje ophangen. WeHelpen zorgt ervoor dat burenschap en nabuurschap weer vanzelfsprekend wordt op een nieuwe, eigentijdse manier. Hulp is eenvoudig bereikbaar en gratis voor iedereen in Nederland die het kan gebruiken of wil organiseren. Het is een continu groeiend netwerk. Landelijk zijn er meer dan 25.000 hulpaanbieders en meer dan 900 hulpvragers op WeHelpen.nl.

Initiatiefnemers
Vanuit de regionale proeftuin Anders Beter komt het initiatief om WeHelpen in de Westelijke Mijnstreek te implementeren. Samen met de Provincie Limburg, regionale welzijnsorganisaties, bedrijven, zorgverzekeraars, zorgverleners en gemeenten bundelen wij onze krachten om hulp eenvoudig en kosteloos bereikbaar te maken.

Bekijk een korte animatiefilm over WeHelpen.
Beste ketenregisseurs,

2015 zit er voor de helft op, hoe staat het ervoor met de dementiezorg?

2015 is een bewogen jaar in de zorg. Alzheimer Nederland houdt goed in de gaten wat er verandert in de dementiezorg en welke effecten dit heeft op de mensen met dementie en hun naasten.

Dit doen we onder meer door mantelzorgers elk kwartaal een online vragenlijst voor te leggen. Zo monitoren we welke zorg ze ontvangen, of zich daar veranderingen in hebben voorgedaan en wat het effect hiervan is. In maart is de eerste peiling afgerond (zie bijlage voor resultaten). Dit onderzoek onder 896 mantelzorgers maakte duidelijk dat er begin 2015 nog veel bij het oude is gebleven wat betreft de zorg voor mensen met dementie. Echter, als er iets veranderd is, is dit in de meeste gevallen in negatieve zin. De professionele hulp wordt minder en duurder. Dit doet zich vooral voor bij huishoudelijke hulp en dagactiviteiten. Het risico is natuurlijk dat de mantelzorgers (nog meer) belast raken en thuis wonen steeds meer in het gedrang komt. Tevens toont dit eerste onderzoek dat de gemeente lang nog niet alle betrokkenen heeft geïnformeerd en 71% nog geen keukentafelgesprek heeft gehad

Vandaag start de 2e peiling. Bij deze wil ik jullie vragen of jullie de online vragenlijst onder de aandacht willen brengen, door bijvoorbeeld een oproep te plaatsen op jullie website, nieuwsbrief of social media. Het invullen van de vragenlijst kan t/m 5 juli. Hiervoor kunnen jullie de volgende tekst en link gebruiken (of natuurlijk naar eigen inzicht):

2015 zit er voor de helft op, hoe staat het ervoor met de dementiezorg? Bent u mantelzorger? Deel dan uw ervaringen in deze vragenlijst.

Regionale resultaten? Werf leden voor het Alzheimerpanel!

Gezien de hervormingen in de zorg zich vooral op regionaal en zelfs lokaal niveau afspelen, is het natuurlijk interessant om de ervaringen van mantelzorgers op dit niveau te kunnen terugkoppelen. Dat is mogelijk bij voldoende deelnemers per regio (of keten/dementienetwerk) in het alzheimerpanel. Het Alzheimerpanel is een panel met mantelzorgers die wij regelmatig bevragen over van alles wat met dementie te maken heeft; dit jaar dus vooral over de veranderingen in de zorg. Het panel bestaat nu uit al meer dan 1300 mantelzorgers verspreid door het land. Dat is een mooi aantal, maar we hebben er nog heel wat nodig voor regionale resultaten. Bij voldoende respons per regio (minimaal 30) kunnen we eind 2015 regionale uitsplitsingen maken (te vergelijken met Dementiemonitor Mantelzorg). Jullie kunnen ons daarbij helpen door mantelzorgers te werven en folders (zie bijlage als voorbeeld) te verspreiden en de link naar het Alzheimerpanel www.alzheimerpanel.nl. Benieuwd naar het aantal deelnemers in uw regio? Wilt u folders ter verspreiding? Neem dan contact met me op.

Alvast heel erg bedankt voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groet,

Wendy Werkman
Medewerker Belangenbehartiging en Zorgvernieuwing

Maak GRATIS kennis met ons magazine Alz... Bestel een proefnummer
3XALZ.ashx
Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.
Voor Wie?
Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor zieke familieleden, vrienden of kennissen. Mantelzorg is intensief, zeker als de mantelzorger dit moet combineren met een baan. Vervangende zorg, ook wel respijtzorg genoemd, kan daarbij helpen. Binnen Logeerhuis Kapstok wordt een vorm van respijtzorg aangeboden. De persoon, die zorg nodig heeft is dan te gast in ons logeerhuis, waardoor de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft. Onze gasten zijn thuiswonende volwassenen, die langdurig worden ondersteund door mantelzorgers. Denk daarbij onder andere aan mensen die lijden aan dementie, de ziekte van Parkinson, of aan de gevolgen van een infarct. De mogelijkheden en begrenzingen van het logeren worden met u besproken in een kennismakingsgesprek met onze coördinator.

Welke Hulp?
De zorg, die men thuis krijgt, wordt voortgezet in ons logeerhuis. De mantelzorg wordt overgenomen door onze daarvoor opgeleide vrijwilligers. Eventueel benodigde professionele ondersteuning wordt verleend door thuiszorgorganisaties, en de huisarts zorgt voor de medische begeleiding.

Wat kost het?
De kosten van logies in het respijthuis (volpension) zijn € 65,- per dag. Sommige verzekeringsmaatschappijen vergoeden deze kosten geheel of gedeeltelijk. U kunt daarvoor navraag doen bij uw zorgverzekeraar.

IntakegesprekOm zowel het verblijf voor onze gast zo aangenaam mogelijk te maken door maatwerk te kunnen geven alsook om de mantelzorger het vertrouwen te geven dat de zorg voor de gast met een gerust hart aan Logeerhuis Kapstok toevertrouwd kan worden, is het plezierig en tegelijkertijd ook nuttig om in een gesprek een aantal vragen samen te beantwoorden.
Behalve dit intakegesprek zullen wij u ook een rondleiding geven door ons Logeerhuis.Op deze manier kunnen we afstemmen of we aan elkaars verwachtingen kunnen voldoen. Omdat we zo zorgvuldig mogelijk te werk willen gaan, kan het soms enkele dagen duren voordat u een definitief antwoord van ons ontvangt.

Behalve voor urgente verzoeken, willen wij het intakegesprek minimaal twee weken voor de logeerdatum houden.
De algemene informatie zal tevens gebruikt worden om de vrijwillige gastheer/vrouw te ondersteunen bij de dagelijkse werkzaamheden.

Meer informatie www.logeerhuiskapstok.nl
Met 'Vergeten en Verzonken' duikt Setheater in emoties en reacties die depressie en dementie bij ouderen vaak oproepen. Het publiek wordt meegevoerd langs het ongrijpbare van de problematiek, de impact die het heeft op de oudere zelf en op zijn naasten, het niet onder woorden durven of kunnen brengen van het gevoel 'dit komt nooit meer goed', het onbegrip vanuit de omgeving, met als gevolg, onbeholpen, soms kwetsende reacties of helemaal geen reacties meer.

Download de flyer_theatervoorstelling.pdf
Respijtzorg dementie: de veranderingen en gevolgen VieCuri Medisch Centrum organiseert twee keer per jaar de bijeenkomst Dialogen rondom Dementie. De volgende dialoog vindt plaats op maandag 13 april. Deze avond staan de veranderingen en de gevolgen van respijtzorg centraal.
In het regeerakkoord is opgenomen dat dagbesteding in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komt te vervallen. Deze is met ingang van 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het doel van deze verandering is om de ondersteuning dichter bij huis te organiseren, beter maatwerk te bieden en meer uit te gaan van de vraag van de burgers in plaats van het aanbod van zorgaanbieders. Deze ontwikkeling roept vragen op bij mensen met dementie, mantelzorgers en hulpverleners.

Sprekers
De dialoog van maandagavond 13 april 2015 staat in het teken van de veranderingen met betrekking tot respijtzorg voor mensen met dementie en de mogelijke gevolgen hiervan. Gastsprekers zijn vanuit de gemeente Venlo Karin Pama-Schmitz en Bart de Heer en vanuit de gemeente Peel en Maas Ingrid van Enckevort, Margriet Eickes-Vorkmeer en Jeannet van Ingen. Deze sprekers geven vanuit hun gemeente en expertise invulling aan het thema.

Professionals in de zorg
Dialogen rondom Dementie is een initiatief van de vakgroep Geriatrie in VieCuri Medisch Centrum. Het is een informatiebijeenkomst voor professionals in de zorg: klinisch geriaters, verpleegkundigen, huisartsen, cliënten, mantelzorgers en overige hulpverleners.
Dialogen rondom Dementie vindt plaats op maandag 13 april om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het Auditorium van VieCuri Medisch Centrum, Tegelseweg 210 in Venlo. De entree is gratis en aanmelden is niet nodig.
inloggenbl