We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Beste ketenregisseurs,

2015 zit er voor de helft op, hoe staat het ervoor met de dementiezorg?

2015 is een bewogen jaar in de zorg. Alzheimer Nederland houdt goed in de gaten wat er verandert in de dementiezorg en welke effecten dit heeft op de mensen met dementie en hun naasten.

Dit doen we onder meer door mantelzorgers elk kwartaal een online vragenlijst voor te leggen. Zo monitoren we welke zorg ze ontvangen, of zich daar veranderingen in hebben voorgedaan en wat het effect hiervan is. In maart is de eerste peiling afgerond (zie bijlage voor resultaten). Dit onderzoek onder 896 mantelzorgers maakte duidelijk dat er begin 2015 nog veel bij het oude is gebleven wat betreft de zorg voor mensen met dementie. Echter, als er iets veranderd is, is dit in de meeste gevallen in negatieve zin. De professionele hulp wordt minder en duurder. Dit doet zich vooral voor bij huishoudelijke hulp en dagactiviteiten. Het risico is natuurlijk dat de mantelzorgers (nog meer) belast raken en thuis wonen steeds meer in het gedrang komt. Tevens toont dit eerste onderzoek dat de gemeente lang nog niet alle betrokkenen heeft geïnformeerd en 71% nog geen keukentafelgesprek heeft gehad

Vandaag start de 2e peiling. Bij deze wil ik jullie vragen of jullie de online vragenlijst onder de aandacht willen brengen, door bijvoorbeeld een oproep te plaatsen op jullie website, nieuwsbrief of social media. Het invullen van de vragenlijst kan t/m 5 juli. Hiervoor kunnen jullie de volgende tekst en link gebruiken (of natuurlijk naar eigen inzicht):

2015 zit er voor de helft op, hoe staat het ervoor met de dementiezorg? Bent u mantelzorger? Deel dan uw ervaringen in deze vragenlijst.

Regionale resultaten? Werf leden voor het Alzheimerpanel!

Gezien de hervormingen in de zorg zich vooral op regionaal en zelfs lokaal niveau afspelen, is het natuurlijk interessant om de ervaringen van mantelzorgers op dit niveau te kunnen terugkoppelen. Dat is mogelijk bij voldoende deelnemers per regio (of keten/dementienetwerk) in het alzheimerpanel. Het Alzheimerpanel is een panel met mantelzorgers die wij regelmatig bevragen over van alles wat met dementie te maken heeft; dit jaar dus vooral over de veranderingen in de zorg. Het panel bestaat nu uit al meer dan 1300 mantelzorgers verspreid door het land. Dat is een mooi aantal, maar we hebben er nog heel wat nodig voor regionale resultaten. Bij voldoende respons per regio (minimaal 30) kunnen we eind 2015 regionale uitsplitsingen maken (te vergelijken met Dementiemonitor Mantelzorg). Jullie kunnen ons daarbij helpen door mantelzorgers te werven en folders (zie bijlage als voorbeeld) te verspreiden en de link naar het Alzheimerpanel www.alzheimerpanel.nl. Benieuwd naar het aantal deelnemers in uw regio? Wilt u folders ter verspreiding? Neem dan contact met me op.

Alvast heel erg bedankt voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groet,

Wendy Werkman
Medewerker Belangenbehartiging en Zorgvernieuwing

Maak GRATIS kennis met ons magazine Alz... Bestel een proefnummer
3XALZ.ashx
Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.
Voor Wie?
Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor zieke familieleden, vrienden of kennissen. Mantelzorg is intensief, zeker als de mantelzorger dit moet combineren met een baan. Vervangende zorg, ook wel respijtzorg genoemd, kan daarbij helpen. Binnen Logeerhuis Kapstok wordt een vorm van respijtzorg aangeboden. De persoon, die zorg nodig heeft is dan te gast in ons logeerhuis, waardoor de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft. Onze gasten zijn thuiswonende volwassenen, die langdurig worden ondersteund door mantelzorgers. Denk daarbij onder andere aan mensen die lijden aan dementie, de ziekte van Parkinson, of aan de gevolgen van een infarct. De mogelijkheden en begrenzingen van het logeren worden met u besproken in een kennismakingsgesprek met onze coördinator.

Welke Hulp?
De zorg, die men thuis krijgt, wordt voortgezet in ons logeerhuis. De mantelzorg wordt overgenomen door onze daarvoor opgeleide vrijwilligers. Eventueel benodigde professionele ondersteuning wordt verleend door thuiszorgorganisaties, en de huisarts zorgt voor de medische begeleiding.

Wat kost het?
De kosten van logies in het respijthuis (volpension) zijn € 65,- per dag. Sommige verzekeringsmaatschappijen vergoeden deze kosten geheel of gedeeltelijk. U kunt daarvoor navraag doen bij uw zorgverzekeraar.

IntakegesprekOm zowel het verblijf voor onze gast zo aangenaam mogelijk te maken door maatwerk te kunnen geven alsook om de mantelzorger het vertrouwen te geven dat de zorg voor de gast met een gerust hart aan Logeerhuis Kapstok toevertrouwd kan worden, is het plezierig en tegelijkertijd ook nuttig om in een gesprek een aantal vragen samen te beantwoorden.
Behalve dit intakegesprek zullen wij u ook een rondleiding geven door ons Logeerhuis.Op deze manier kunnen we afstemmen of we aan elkaars verwachtingen kunnen voldoen. Omdat we zo zorgvuldig mogelijk te werk willen gaan, kan het soms enkele dagen duren voordat u een definitief antwoord van ons ontvangt.

Behalve voor urgente verzoeken, willen wij het intakegesprek minimaal twee weken voor de logeerdatum houden.
De algemene informatie zal tevens gebruikt worden om de vrijwillige gastheer/vrouw te ondersteunen bij de dagelijkse werkzaamheden.

Meer informatie www.logeerhuiskapstok.nl
Met 'Vergeten en Verzonken' duikt Setheater in emoties en reacties die depressie en dementie bij ouderen vaak oproepen. Het publiek wordt meegevoerd langs het ongrijpbare van de problematiek, de impact die het heeft op de oudere zelf en op zijn naasten, het niet onder woorden durven of kunnen brengen van het gevoel 'dit komt nooit meer goed', het onbegrip vanuit de omgeving, met als gevolg, onbeholpen, soms kwetsende reacties of helemaal geen reacties meer.

Download de flyer_theatervoorstelling.pdf
Respijtzorg dementie: de veranderingen en gevolgen VieCuri Medisch Centrum organiseert twee keer per jaar de bijeenkomst Dialogen rondom Dementie. De volgende dialoog vindt plaats op maandag 13 april. Deze avond staan de veranderingen en de gevolgen van respijtzorg centraal.
In het regeerakkoord is opgenomen dat dagbesteding in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komt te vervallen. Deze is met ingang van 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het doel van deze verandering is om de ondersteuning dichter bij huis te organiseren, beter maatwerk te bieden en meer uit te gaan van de vraag van de burgers in plaats van het aanbod van zorgaanbieders. Deze ontwikkeling roept vragen op bij mensen met dementie, mantelzorgers en hulpverleners.

Sprekers
De dialoog van maandagavond 13 april 2015 staat in het teken van de veranderingen met betrekking tot respijtzorg voor mensen met dementie en de mogelijke gevolgen hiervan. Gastsprekers zijn vanuit de gemeente Venlo Karin Pama-Schmitz en Bart de Heer en vanuit de gemeente Peel en Maas Ingrid van Enckevort, Margriet Eickes-Vorkmeer en Jeannet van Ingen. Deze sprekers geven vanuit hun gemeente en expertise invulling aan het thema.

Professionals in de zorg
Dialogen rondom Dementie is een initiatief van de vakgroep Geriatrie in VieCuri Medisch Centrum. Het is een informatiebijeenkomst voor professionals in de zorg: klinisch geriaters, verpleegkundigen, huisartsen, cliënten, mantelzorgers en overige hulpverleners.
Dialogen rondom Dementie vindt plaats op maandag 13 april om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het Auditorium van VieCuri Medisch Centrum, Tegelseweg 210 in Venlo. De entree is gratis en aanmelden is niet nodig.
"Troubadour Math Craenmehr is met zijn 44 jaar podiumervaring een échte aanrader. Meerdere Alzheimercafé's hebben reeds kennisgemaakt met de troubadour. Hij treedt ook op bij mensen thuis in de eigen thuissituatie. Je kan hem namelijk ook inhuren en als cadeautje aanbieden. Hij komt dan 'n uurtje gezellig bij u thuis zingen. Hééél veel liedjes die herinneringen oproepen en die garant staan voor samen zingen.

craenmehr
Voor verdere informatie wil ik u doorverwijzen naar:
Troubadour Math Craenmehr
077-3985088/06-22604188
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Op You Tube onder Troubadour Math kan de voorpret alvast beginnen.
Fotos van Laura Schapendonk

Hier kunt u de workshops van het symposium Ongewoon Anders downloaden en thuis rustig nalezen.

Mensen met dementie zijn zoals jij en ik, alleen GEWOON ANDERS

gewoonanders2014

Locatie:
Evenementenhal Venray
De Voorde 30
5807 EZ Venray
Datum: 30 september 2014
Tijd: Aanvang 13.30 uur (inloop vanaf 12.30 uur)
Einde 20.30 uur (nazit tot 21.30 uur)
Kosten: € 65,- p.p. (inclusief buffet).

Aanmelden:
Het aantal plaatsen is beperkt.

Workshops:
Er zijn drie workshoprondes. Bij inschrijving kunt u per ronde een eerste en tweede voorkeur aangeven. Bij over-intekening deelt de organisatie de deelnemers in.

Voor wie?
De opzet van het symposium is zodanig dat het programma van belang is voor mantelzorgers, verpleegkundigen en verzorgenden, (huis)artsen, paramedici, psycholoog, beleidsmakers en beslissers. Accreditatie is aangevraagd voor (huis)artsen en specialisten ouderengeneeskunde.

GEWOON ANDERS
Download de uitnodiging

ACCREDITATIE 
Informatie over accreditatie te verkrijgen via de voorzitter werkgroep symposium: Lisette Dickhoff, Ketenregisseur Hulp bij Dementie Noord-Limburg T: 06-12302969 / 088-6106161
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sponsoren
Daily-Fresh-Food-BV-Logo     pggmco IZZ   Logo 24 UZL

Save the date

Vooraankondiging nationaal symposium Hulp bij Dementie 'Gewoon Anders' Evenementenhal Venray

30 september 2014

Op 30 september 2014 wordt in de evenementenhal in Venray het landelijk symposium Hulp bij Dementie gehouden. Tijdens het symposium, dat een initiatief is van Hulp bij Dementie Noord Limburg, worden de opbrengsten van 5 jaar samenwerking rondom Hulp bij Dementie gedeeld en vooruitgeblikt op actuele ontwikkelingen en toekomst van de dementiezorg.

Naast plenaire inleidingen bestaat het programma uit een tiental workshops met verschillende inhoudelijke thema’s onder de titel Gewoon anders….
Tevens vindt er een Invitational Conference plaats waar aandacht is voor de toekomst van dementiezorg.

Over een aantal weken ontvangt u het definitieve programma en vanaf dat moment kunt u zich ook inschrijven.

Reserveer nu 30 september 2014 (13.30-20.30) alvast in uw agenda en kom op de 30e naar Venray om vakgenoten te ontmoeten en te worden bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen in de dementiezorg, projecten en resultaten van Hulp bij Dementie!

Meer informatie volgt op www.hulpbijdementie.nl/noord-limburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergotherapeut Chantal Grauwels geeft een beeld presentatie.

Ze bespreekt o.a.  huisinrichting, hulpmiddelen en tips voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Veel praktisch bruikbare informatie!

Datum: Dinsdag 15 april
Tijd: 13.30 - 15.30 uur
Locatie:  Steunpunt Mantelzorg
             Sphinxlunet 3
             Maastricht

Vooraf telefonisch aanmelden op 043 3215046

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Lotgenotenavond voor jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers (regio Parkstad) 15-10-2018

    Lees meer...

inloggenbl