We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.

Vacature casemanager dementie in Parkstad 2016 (is niet meer geldig!)
Vanaf 2009 is binnen het ketenzorgprogramma Hulp bij Dementie Parkstad door organisaties
geïnvesteerd om de zorg rondom mensen met dementie te verbeteren. Inmiddels
werken alle huisartsen in deze regio samen met een van de 26 Casemanagers Dementie.
In verband met vervanging van een collega en toenemende vraag zijn wij vanaf 1 juni op zoek naar uitbreiding van ons team.
NB Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten van Cicero Zorggroep/ Thuis voorrang op deze vacature.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen huisartsen in de Westelijke Mijnstreek patiënten voor casemanagement van Hulp bij Dementie verwijzen via ZorgDomein. ZorgDomein is een ict-systeem waarmee huisartsen gemakkelijk patiënten kunnen insturen voor zorg. De voordelen hiervan zijn tijdbesparing, een centrale opvang van aanvragen en betere kwaliteit van aanvragen. De Westelijke Mijnstreek is de eerste regio waar deze mogelijkheid beschikbaar is. De eerste aanvraag via ZorgDomein werd vanuit Sittard ingediend.

Waar te vinden in ZorgDomein?
Het verwijzen van patiënten met dementie naar een casemanager van Hulp bij Dementie in de Westelijke Mijnstreek kan in ZorgDomein via de specialismen en verwijsredenen:
  • Geriatrie, Geheugenstoornis/dementie
  • Psychiatrie/GGZ, Ouderen (ouder dan 65 jaar) - cognitieve stoornis (o.a. dementie)
  • Neurologie, Geheugenstoornis/dementie
Meer informatie
Als u vragen heeft over casemanagement Hulp bij Dementie, kunt u contact opnemen met Henk Derks, coördinator ketenzorg Dementie en Netwerk Ouderenzorg Westelijke Mijnstreek, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en 06-274 51 461. Werkt u in een huisartsenpraktijk in de Westelijke Mijnstreek en wilt u meer weten over het verwijzen via ZorgDomein? Dan kunt u contact opnemen met MCC Omnes via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en 046-457 11 30.
Voorpublicatie fragmenten uit Hou me maar vast Jos Franssen 1
UITNODIGING

Venray, oktober 2015

Beste heer/mevrouw,

Op 14 november 2005 opende het Alzheimer Café Venray voor het eerst haar deuren en werd daarmee een belangrijke ontmoetingsplaats voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, voor professionals en belangstellenden.

Inmiddels zijn we 10 jaar verder en kunnen we terugkijken op
een succesvolle ontwikkeling van onze activiteiten: het Alzheimer Café neemt
een niet meer weg te denken plaats in binnen de Venrayse regio.

We willen dit jubileum dan ook niet zomaar voorbij laten
gaan, en de caféavond van de komende novembermaand zal daarom een extra
feestelijk karakter hebben.

Gezien uw bijzondere betrokkenheid bij ons café willen we u
van harte uitnodigen dit jubileum met ons te komen vieren.

We stellen het op prijs om u in ons café te mogen begroeten
op maandag 9 november 2015 tussen
19:00 en 19:30 uur in gebouw de Kemphaan,
Kennedyplein 1 te Venray.

In een gezellige en muzikale ambiance blikken we niet alleen
terug op de afgelopen tien jaar en staan we stil bij dit speciale moment , maar
werpen we ook een blik vooruit op toekomstige ontwikkelingen in Venray rondom
het fenomeen dementie.

In dat kader vragen wij meer in het bijzonder uw aandacht
voor het ambitieuze project "Venray Dementievriendelijk" dat vanuit ons café is
geïnitieerd en zeer binnenkort van start zal gaan.

Graag tot 9 november!

Met vriendelijke groet,

namens Alzheimer Café Venray

Joke Halmans

avondcoördinator
Uitnodiging Diner Chantant 2015
Wegens groot succes herhaald!

Beste mantelzorger,

Sevagram en Steunpunt Mantelzorg Zuid organiseren op woensdagavond 11 november weer
een Diner Chantant.


'Dementie krijg je niet alleen' is een uitspraak die Alzheimer Nederland in haar publiciteitscampagne gebruikt en dat is maar al te waar. Daar weet u alles van. Veel dingen worden moeilijker of zijn niet meer mogelijk, bijvoorbeeld samen ergens op bezoek gaan of in een restaurant eten. Daarom organiseren wij voor u, al dan niet samen met uw dementerende partner of familielid, een feestelijk 3-gangen diner in de Gasterie van het dr. Ackenshuis.

Het belooft weer een gezellige avond te worden! U kunt genieten van lekker eten en drinken, goed gezelschap en leuk entertainment door "De Vlijtige Liesjes".

De kosten voor dit Diner Chantant zijn € 12,50 p.p. te voldoen op de avond zelf.
U wordt verwacht om 17.30 uur en de avond duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Adres: De Gasterie, Dr. Ackenshuis, Oude Maastrichterweg 21, Gulpen

U kunt zich opgeven (zo snel mogelijk want vol=vol) bij Steunpunt Mantelzorg tel nr. 043 3215046 of via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We hopen u op woensdagavond 11 november te mogen begroeten,


Met vriendelijke groet, namens Sevagram , Steunpunt Mantelzorg, , Alzheimer Nederland, afd. Heuvelland,

Sonja Vlaming en Yvonne van Rooij


Wandelvoetbal onder leiding van 'Mister VVV' Ger van Rosmalen! voor iedereen die het leuk vindt om lekker te bewegen op zijn/haar eigen niveau (rennen is níet toegestaan!)

Wanneer?
Start maandag 28 september 2015

Waar?
maandags van 11.00 tot 12.00 uur bij Kwiek Venlo in Venlo-Zuid
dinsdags van 11.00 tot 12.00 uur bij Vossenerpark in Blerick
vrijdags van 11.00 tot 12.00 uur Cruyff Court Jeu Sprengers Casinoweg Venlo-Oost

Informatie/aanmelden? informatie via 077-3515806 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., aanmelden is niet noodzakelijk, maar mag wel

Kosten?
Hier zijn geen kosten aan verbonden

Poster Wandel Voetbal
Inspiratiedag voor iedereen die in haar of zijn dagelijks leven en/of werk te maken heeft met mensen met dementie

Diagnose dementie. En nu? Dementie is een onomkeerbaar proces. Dementie haalt het leven en de toekomst overhoop.
Maar... ook met dementie gaat het leven door. Eigenlijk wordt het nog belangrijker om zoveel mogelijk uit het leven te halen.

Tijdens het symposium Leef! met dementie, op vrijdag 13 november in het Amrath Hotel in Born, laten we zien wat er allemaal nog wel kan na de diagnose dementie.
Dit symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van ketenzorg Hulp bij Dementie in de Westelijke Mijnstreek.
Wat zijn de laatste ontwikkelingen rondom de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? Wat zijn dementievrienden? Wat kunnen de casemanagers Hulp bij Dementie betekenen? Wat hebben zorgverzekeraars te bieden? Wat voor oplossingen hebben mensen met dementie en hun mantelzorgers bedacht voor hun situatie? Wie kan daarbij helpen?
Deze vragen komen in de ochtend aan bod. Voorafgegaan door scènes uit het stuk 'Vergeten en verzonken' van het Setheater.

Na de lunch is er een keuzeprogramma:
1 De veranderende rol van casemanager Grietje Quanjel in de gemeente Schinnen.
2 Leven tot de laatste dag en dan sterven op je eigen manier (STEM).
3 Hoe belevingsgerichte zorg kan helpen bij het omgaan met probleemgedrag, met de Snoezelexpres van Zuyderland.

Symposium Leef!
met dementie
13 november 2015
10.00 – 17.00 uur
Amrath Hotel Born
www.hulpbijdementie.nl

Tijdens de lunch en het middagprogramma laten de deelnemers aan de Leef!markt allerlei mogelijkheden zien, om het leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers plezieriger te maken.
Het symposium is bedoeld voor mantelzorgers en professionals. Voor iedereen die in haar of zijn dagelijks leven en/of werk te maken heeft met mensen met dementie.
De deelnamekosten bedragen €25,- voor mantelzorgers en € 40,- voor professionals, incl. koffie/thee, lunch, hapje/drankje na afloop.

Aanmelden


Programma
09.30 u Ontvangst met koffie/thee

10.00 u 'Vergeten en verzonken'
door Setheater

10.20 u Welkom
door Kina Koster, voorzitter stuurgroep Hulp bij Dementie.

10.30 u Hulp bij Dementie vijf jaar
verder Stand van zaken, ontwikkelingen, introductie project Dementievrienden, door Julie Meerveld Alzheimer Nederland.

11.00 u Hulp bij Dementie over vijf jaar
Wat hebben mensen in de praktijk nodig? Gesprek met casemanager, cliënt en mantelzorger.

11.25 u Zorgverzekeraars, smeerolie in de keten? De rol en de toegevoegde waarde van de zorgverzekeraars met vertegenwoordigers van VGZ en CZ.

12.00 u Leef! met dementie Praktijkvoorbeelden dichtbij huis

12.30 u lunch en start Leef!markt

13.45 u 'Ik heb een droom' door Setheater

14.15 u Keuzeprogramma ronde 1
Programma 1 Veranderende rol van de casemanager. Met casemanager Grietje Quanjel, actief in de gemeente Schinnen. Met mensen uit de praktijk, vertegenwoordigers van de gemeente Schinnen en praktijkvoorbeelden.
Programma 2 Leven tot de laatste dag. En uiteindelijke sterven op je eigen manier (STEM). Met o.a. Ans Janssen van STEM.
Programma 3 Belevingsgerichte zorg. Mogelijkheden bij het omgaan met probleemgedrag vanuit de Snoezelexpres van Zuyderland
15.00 u Keuzeprogramma ronde 2
15.45 u Keuzeprogramma ronde 3
16.15 u Informeel samenzijn met hapje en drankje
17.00 u einde

Tijdens de lunch en rondom de drie rondes van het keuzeprogramma kunt u de Leef!markt bezoeken.

Download hier de uitnodiging

Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid en verschijnt onregelmatig. In de nieuwsbrief wordt gezocht naar een mix van ontwikkelingen rond zorginnovatie en nieuwtjes over activiteiten van DAZ. Wij vergroten graag het bereik van de nieuwsbrief. Wilt u daarom collega's of andere belangstellenden attenderen op het bestaan van deze nieuwsbrief en vragen om zich ook aan te melden via www.anderszorgen.nl?

Download hier de nieuwsbrief van DAZ
Zorgverzekeraar CZ en 'Hulp bij dementie Maastricht en Heuvelland' organiseren lotgenotenbijeenkomsten voor mantelzorgers van mensen met dementie. Zodat u nóg beter voor uw naaste kunt zorgen, maar ook voor uzelf!

Deze bijeenkomsten worden geleid door een professionele en gespecialiseerde trainer van Martha Flora, een particulier initiatief in dementiezorg. Tijdens de lotgenotenbijeenkomst leert u over de fasen en symptomen van dementie en krijgt u tips over het omgaan en communiceren met iemand met dementie. Er is ook ruimte voor het delen van verhalen en ervaringen.

Zorgt u voor iemand met dementie? Volg dan een van onze bijeenkomsten!

Er zijn maximaal 12 deelnemers per bijeenkomst. De bijeenkomsten zijn 's middags tussen 13.00 en 17.00 uur; op 21 oktober in Maastricht, 24 oktober in Maastricht, 9 december in Kerkrade, 12 december in Kerkrade; 3 februari in Maastricht en 6 februari in Maastricht. Deelname is gratis.

De bijeenkomsten zijn 's middags tussen 13.00 en 17.00 uur. Er zijn maximaal 12 deelnemers per bijeenkomst. Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen met daarin uw naam en de voorkeursdatum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. 'aanmelding lotgenotenbijeenkomst'. Of u kunt bellen naar het CZ Zorgteam via (013) 594 9777. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Voor meer informatie over deze bijeenkomsten in de regio Maastricht kunt u contact opnemen met Judith Lansink, ketencoördinator: 06 12255124, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Animated Gif serie 4

WeHelpen
is een online 'marktplaats' waar mensen die hulp zoeken en mensen die hulp aanbieden elkaar snel en eenvoudig vinden. Het verbindt deze mensen, biedt hen de mogelijkheid hun steentje bij te dragen en daagt iedereen uit deel te blijven nemen aan de samenleving.

Succesformule
In een tijd waar burgerparticipatie hoog op de agenda staat, de vergrijzing toeneemt en verschuivingen in de zorg leidend zijn, wordt er een steeds groter beroep gedaan op informele hulp. Dat speelt ook in Zuid-Limburg. Een goed sociaal netwerk is dan belangrijk. Een zieke moeder in een andere stad, een gebroken been of een vreselijke ziekte waardoor je leven ineens verandert: het kan iedereen overkomen. Dan is het prettig dat er iemand in de buurt is die je even een hand aanreikt. Zoals vroeger, toen het heel normaal was om elkaar in de buurt te helpen bij de boodschappen, oppassen op de kinderen of met een plankje ophangen. WeHelpen zorgt ervoor dat burenschap en nabuurschap weer vanzelfsprekend wordt op een nieuwe, eigentijdse manier. Hulp is eenvoudig bereikbaar en gratis voor iedereen in Nederland die het kan gebruiken of wil organiseren. Het is een continu groeiend netwerk. Landelijk zijn er meer dan 25.000 hulpaanbieders en meer dan 900 hulpvragers op WeHelpen.nl.

Initiatiefnemers
Vanuit de regionale proeftuin Anders Beter komt het initiatief om WeHelpen in de Westelijke Mijnstreek te implementeren. Samen met de Provincie Limburg, regionale welzijnsorganisaties, bedrijven, zorgverzekeraars, zorgverleners en gemeenten bundelen wij onze krachten om hulp eenvoudig en kosteloos bereikbaar te maken.

Bekijk een korte animatiefilm over WeHelpen.
  • Lotgenotenavond voor jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers (regio Parkstad) 15-10-2018

    Lees meer...

inloggenbl