We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.

Woensdag 1 februari is er weer Alzheimer Café bij Athos Eet-Maakt-Doet aan de Athoslaan 12 A in Maastricht

Aanmelden is niet nodig. Toegang is gratis.
U kunt binnenlopen vanaf 19.00. Het programma start om 19.30 en duurt tot 21.30.

Het thema van de avond: Contact hebben en houden met je naaste met dementie.

Contact houden met je naaste is zoveel meer dan alleen praten, dat kan door samen leuke dingen te doen waar je allebei plezier in hebt. Annette Hendrikx vertelt hoe je op ander manieren dan via gesproken taal samen nieuwe dingen kunt ondernemen en hoe je op een andere manier met elkaar kunt verbinden.

En verder..
Het is mogelijk voorafgaand aan het programma een gezonde goedkope maaltijd te nuttigen bij Athos 'Eet'. Hiervoor kunt u zich tot uiterlijk maandag 30 januari aanmelden bij:

Elmy Kroeg
088-0405907
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor meer informatie over het Alzheimer Café Maastricht zelf kunt u ook contact opnemen met Elmy Kroeg

Werkplaats Dementie en Ouderenzorg en Huis voor de Zorg hebben samen de app Samen Zorg ontwikkeld, met hulp van subsidie van Provincie Limburg. Deze app is ontstaan uit de vraag 'hoe dementerende mensen in de thuissituatie, die hulp nodig hebben in de breedste zin van het woord, te ondersteunen?' Er zijn al heel veel goede initiatieven en sites opgezet, dus eigenlijk is er niets nieuws nodig. Maar is er juist hulp nodig bij het zoeken of eigenlijk het vinden van de juiste optie (site/app) voor de specifieke hulpvraag. En dat kunnen vragen zijn als: hoe kan ik mijn moeder helpen met agenda-ondersteuning? Waar vind ik een gps-tracker voor als mijn dementerende vader aan de wandel gaat?

De app Samen Zorg biedt dus praktische oplossingen voor complexe problemen.

Deze app werkt net als menige site om een vakantie te boeken waar je diverse opties aan/uit kan vinken en zo de perfecte reis voor je wordt gezocht. Je vinkt diverse opties aan/uit en door middel van deze keuzes kom je uit bij aantal opties en het meest geschikte middel voor de specifieke vraag die je hebt. De uitkomsten, het resultaat, zijn vervolgens ook te mailen naar degene die ermee aan de slag wil.

Na lancering is de app beschikbaar via de website www.hulpbijdementie.nl en iOS-Apple Store. Hou de site www.hulpbijdementie.nl dus in de gaten voor de precieze datum van de lancering. Neem eens een kijkje en aanvullingen en tips zijn altijd welkom, want het is een dynamische app.

logo HBD westelijkeMijnstreeklogo Huis voor Zorg logo provincie Werkplaatsen dementie en ouderenzorg
Dementie en mijn ongemak
Dat is het thema van Dialogen rondom Dementie, een
bijeenkomst voor professionals in de zorg.

Spreker:
Mark Schapendonk, voorzitter
Alzheimer Noord-Limburg

Datum: maandag 6 februari, 19.30 uur
(ontvangst vanaf 19.00 uur)

Locatie: Auditorium VieCuri Venlo
Entree: gratis

Dialogen rondom dementie febbruari 2017 poster
15220232 1235367323189364 120218074910176619 n

Stagiaire Hulp bij Dementie Westelijke Mijnstreek wint de Gouden Zet Award!

Tijdens haar afstudeertraject bij Hulp bij Dementie Westelijke Mijnstreek, heeft Sanne Konings in opdracht van de Werkplaats Dementie en Ouderenzorg Provincie Limburg onderzoek gedaan naar hoe het contact tussen de mantelzorger en persoon met dementie door middel van muziek kan worden bevorderd. Mantelzorgers en casemanagers Dementie hebben uiteraard ook bijgedragen aan de totstandkoming van dit concept.

De Gouden Zet Award; een challenge waarbij 92 ideeën zijn ingediend en studenten, starters en sociaal ondernemers (in spe) uitgenodigd zijn hun idee voor een betere wereld te pitchen. Ze waren op zoek naar ondernemende geesten die de wereld mooier en socialer willen maken met creatieve en vernieuwende concepten.

Sanne heeft 'Om-arm' ontwikkeld. 'Om-arm' speelt in op het probleem dat het hebben van contact niet meer vanzelfsprekend is voor een mantelzorger en de persoon met dementie. 'Om-arm' brengt op een betekenisvolle manier interactie tot stand door aan te sluiten op de belevingswereld van de persoon met dementie. 'Om-arm' is een slimme armband die zowel de mantelzorger als de persoon met dementie omheeft.

logo HBD westelijkeMijnstreek         logo provincie Werkplaatsen dementie en ouderenzorg
Dansmiddagen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Elke maand een donderdagmiddag voor mensen die van dansen houden, om samen opnieuw te beleven wat je dacht vergeten te zijn. Iedereen die van dansen houdt en in deze sfeer een gezellige middag wil beleven, is van harte welkom

Aanvang 14.00 uur. Entree € 5,- inclusief 'n kopje koffie met vlaai.
Beringe: Danssalon De Vriendschap
Venlo: Dance Masters Madson Club
Venray: Janssen Dansen en Sporten

Dansmetmij
Danssalon voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Op donderdag 20 oktober organiseert Janssen Dansen en Sporten een Danssalon voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Tijdens deze middag, die om 14.00 uur begint, worden bekende nummers uit de jaren 60/70 gedraaid, bijv. Corrie en de Rekels, Four Tak , Shadows etc. Evenals de bekende dansen uit die tijd zoals Veleta , St. Bernardswals en Losse Polka.

De bedoeling van deze middag is dat we gezellig samen kunnen luisteren naar herkenbare muziek en eventueel een dansje maken.


De entree is € 5,- inclusief koffie/thee met vlaai.


Heeft uw vader, moeder of iemand anders in uw omgeving leuke herinneringen aan de tijd dat ze gingen dansen dan is dit een uitgelezen middag voor hen.

Het geluid op deze middag is aangepast zodat er ook gepraat kan worden.
Loop gerust binnen de loper ligt voor u uit.

Janssen Dansen & Sporten – Raadhuisstraat 6 – Venray – 0478-510500
Provinciale Werkplaatsen Dementie en Ouderenzorg
Meer acceptatie en betere voorzieningen


Binnen onze samenleving moeten ouderen kunnen rekenen op goede zorg en aandacht. Meer en betere voorzieningen, meer informatie en acceptatie. De Provinciale Werkplaats Dementie en Ouderenzorg in Limburg heeft daar afgelopen anderhalf jaar stevig de schouders onder gezet. Door te kijken wat er al is aan ouderenvoorzieningen en hoe die bijvoorbeeld ook geschikt te maken zijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Omgekeerd kunnen al gedane investeringen in goede dementiezorg worden ingezet voor andere mensen in complexe situaties. Denk aan inloopvoorzieningen in de wijken en dorpen, ontmoetingscentra, studenten die slimme oplossingen bedenken en nog veel meer. Lees nog meer.
Alle ketens van Hulp bij dementie in Limburg doen mee aan een wetenschappelijk onderzoek van het VU medisch centrum (VUmc) en onderzoeksinstituut het NIVEL, het BESIDE-onderzoek. Dit onderzoek brengt de kwaliteit en kosten van zorgtrajecten bij mensen met dementie in kaart. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw vanuit het Deltaplan Dementie.

Waarom dit onderzoek?
Mensen met dementie en hun mantelzorgers doorlopen vaak een lang en intensief traject. Het zorg- en ondersteuningsaanbod voor mensen met dementie verschilt tussen regio's. Het is onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor de kwaliteit en kosten van zorg. De informatie over het zorgtraject is nu verspreid over de registraties van meerdere zorgverleners, waardoor het overzicht over het totale zorgtraject ontbreekt. In dit onderzoek wordt informatie uit registraties van de zorg door huisartsen, regionale dementienetwerken en zorgverzekeraars aan elkaar gekoppeld, om zo de kwaliteit van zorgtrajecten en de kosten in kaart te brengen en tussen regio's te kunnen vergelijken. Met deze gegevens worden de zogenaamde 'best practices' (goede voorbeelden) in de dementiezorg aangewezen,
waar zorgverleners uit verschillende regio's van kunnen leren. Met de onderzoeksresultaten wil het onderzoeksteam bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de dementiezorg op de langere termijn.

Welke registratiegegevens worden er gebruikt?
Het onderzoek gebruikt registratiegegevens over de verleende zorg die door de ketens Hulp bij dementie in Noord Limburg, Midden Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht en Heuvelland standaard in het
computersysteem of dossier vastgelegd worden. Hierbij kunt u denken aan gegevens over de diagnose dementie, de periode in zorg, het aantal contacten met de casemanager/ zorgtrajectbegeleider, en of iemand een mantelzorger heeft.

Hoe is de privacy gewaarborgd?
Het onderzoeksteam besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Alle gegevens worden binnen het onderzoek vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. De onderzoekers ontvangen geen informatie waarmee mensen met dementie of hun mantelzorgers direct herkend kunnen worden, zoals naam, adres, geboortedatum of Burgerservicenummer. Deze gegevens blijven uitsluitend bekend bij de ketens van Hulp bij dementie in Limburg en worden voor het onderzoek vervangen door een 'pseudoniem'. Dit is een uniek nummer voor elke persoon waaruit niet af te lezen is om wie het gaat. Door deze pseudoniemen kunnen de onderzoekers analyses doen, zonder dat de privacy van individuele personen in
het geding komt. Er is een privacyreglement opgesteld waarin beschreven staat welke registratiegegevens er worden gebruikt en hoe er vertrouwelijk met de gegevens wordt omgegaan. Het privacyreglement is te op te vragen bij het
onderzoeksteam: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wat u moet doen als u bezwaar hebt tegen gebruik van registratiegegevens over u zelf?
Indien mensen met dementie of hun vertegenwoordigers bezwaar hebben tegen het gebruik van hun gegevens, kunnen zij dit laten weten aan de Hulp bij dementie keten in de regio waar u woonachtig bent. In dat geval worden deze gegevens niet gebruikt voor het onderzoek. Als u geen bezwaar heeft tegen gebruik van uw gegevens, dan hoeft u verder  niks te doen.
Hieronder vind u de e-mailadressen en telefoonnummers per regio waar u contact mee op kunt nemen indien u
bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens:

Hulp bij dementie Noord Limburg
Contactpersoon: Lisette Dickhof
\mobiel 06-12302969
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hulp bij dementie Midden Limburg:
Contactpersoon: Ron Colaris
Mobiel: 06 – 14378041
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hulp bij dementie Westelijke Mijnstreek:
Contactpersoon: Henk Derks
Mobiel: 06 - 274 51 461
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hulp bij dementie Parkstad:
Contactpersoon: Nicole Thomas
Mobiel: 06-14353182
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hulp bij dementie Maastricht Heuvelland:
Contactpersoon: Judith Lansink
Mobiel: 06-12255124
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vragen over het onderzoek?
Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de onderzoekers
van het VU medisch centrum: mw. Karlijn Joling of dhr. Hein van Hout, tel:
020-444 8199 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Steeds meer gemeenten werken aan hun dementievriendelijkheid. In Roermond is de beweging voor een dementievriendelijke samenleving geïnitieerd door de gemeente Roermond in samenwerking met het Alzheimer Centrum Limburg, Alzheimer Nederland en Hulp bij Dementie Midden-Limburg.
Het startsein voor deze beweging is gegeven tijdens een drukbezochte werkconferentie in september 2015. Vervolgens zijn professionals, ervaringsdeskundigen en betrokken burgers aan de slag gegaan met het uitwerken van de verschillende ideeën in een aantal werkgroepen. Zo is de werkgroep publieksvoorlichting die informatie geeft aan medewerkers in de detailhandel, horeca, woningcorporaties en vervoerders/taxibedrijven.
De werkgroep mantelzorg en dementie wil de positie van mantelzorgers onder de aandacht brengen èn iets betekenen voor de mantelzorgers. De derde werkgroep wonen en verkeer, richt zich op de betekenis van het langer thuis wonen voor de woonsituatie en de openbare ruimte.
Alle inspanningen zijn er op gericht om mensen bewust te maken van het toenemend aantal mensen dat te maken heeft of krijgt met dementie en de rol die zij zelf kunnen vervullen bij (alledaagse) situaties/proble¬men waar mensen met dementie en hun mantelzorgers tegenaan lopen. Kijk voor meer informatie op www.dementievriendelijkroermond.nl of bel projectleider Lei Janssens 06 12 16 17 18
Het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT), ingebed in Zuyd Hogeschool, heeft in
samenwerking met enkele bedrijven en zorginstellingen een online platform ontwikkeld, voor mantelzorgers en zorgverleners van mensen met dementie. De doelstelling van het gebruik van het platform is dat mensen met dementie langer en onder betere omstandigheden thuis kunnen blijven wonen en dat de diensten vanuit het platform
de samenwerking en communicatie tussen mantelzorgers en zorgverleners van mensen met dementie ondersteunt.

Van februari tot en met april is dit platform door vier cliëntnetwerken gebruikt en geëvalueerd. Op basis van de
informatie die in deze pilot verkregen is, wordt nu het platform verbeterd. In september wordt de vernieuwde versie van het platform geëvalueerd bij veertig cliëntnetwerken.

Mantelzorgers of professionals die mee willen doen aan deze pilot kunnen contact opnemen met:
Met vriendelijke groet,

Claudia Steinbusch

Beleidsmedewerker, afd. Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie
MeanderGroep Zuid-Limburg
045 5676099 / 06 42938954

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


inloggenbl