We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Provinciale Werkplaatsen Dementie en Ouderenzorg
Meer acceptatie en betere voorzieningen


Binnen onze samenleving moeten ouderen kunnen rekenen op goede zorg en aandacht. Meer en betere voorzieningen, meer informatie en acceptatie. De Provinciale Werkplaats Dementie en Ouderenzorg in Limburg heeft daar afgelopen anderhalf jaar stevig de schouders onder gezet. Door te kijken wat er al is aan ouderenvoorzieningen en hoe die bijvoorbeeld ook geschikt te maken zijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Omgekeerd kunnen al gedane investeringen in goede dementiezorg worden ingezet voor andere mensen in complexe situaties. Denk aan inloopvoorzieningen in de wijken en dorpen, ontmoetingscentra, studenten die slimme oplossingen bedenken en nog veel meer. Lees nog meer.
Alle ketens van Hulp bij dementie in Limburg doen mee aan een wetenschappelijk onderzoek van het VU medisch centrum (VUmc) en onderzoeksinstituut het NIVEL, het BESIDE-onderzoek. Dit onderzoek brengt de kwaliteit en kosten van zorgtrajecten bij mensen met dementie in kaart. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw vanuit het Deltaplan Dementie.

Waarom dit onderzoek?
Mensen met dementie en hun mantelzorgers doorlopen vaak een lang en intensief traject. Het zorg- en ondersteuningsaanbod voor mensen met dementie verschilt tussen regio's. Het is onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor de kwaliteit en kosten van zorg. De informatie over het zorgtraject is nu verspreid over de registraties van meerdere zorgverleners, waardoor het overzicht over het totale zorgtraject ontbreekt. In dit onderzoek wordt informatie uit registraties van de zorg door huisartsen, regionale dementienetwerken en zorgverzekeraars aan elkaar gekoppeld, om zo de kwaliteit van zorgtrajecten en de kosten in kaart te brengen en tussen regio's te kunnen vergelijken. Met deze gegevens worden de zogenaamde 'best practices' (goede voorbeelden) in de dementiezorg aangewezen,
waar zorgverleners uit verschillende regio's van kunnen leren. Met de onderzoeksresultaten wil het onderzoeksteam bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de dementiezorg op de langere termijn.

Welke registratiegegevens worden er gebruikt?
Het onderzoek gebruikt registratiegegevens over de verleende zorg die door de ketens Hulp bij dementie in Noord Limburg, Midden Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht en Heuvelland standaard in het
computersysteem of dossier vastgelegd worden. Hierbij kunt u denken aan gegevens over de diagnose dementie, de periode in zorg, het aantal contacten met de casemanager/ zorgtrajectbegeleider, en of iemand een mantelzorger heeft.

Hoe is de privacy gewaarborgd?
Het onderzoeksteam besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Alle gegevens worden binnen het onderzoek vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. De onderzoekers ontvangen geen informatie waarmee mensen met dementie of hun mantelzorgers direct herkend kunnen worden, zoals naam, adres, geboortedatum of Burgerservicenummer. Deze gegevens blijven uitsluitend bekend bij de ketens van Hulp bij dementie in Limburg en worden voor het onderzoek vervangen door een 'pseudoniem'. Dit is een uniek nummer voor elke persoon waaruit niet af te lezen is om wie het gaat. Door deze pseudoniemen kunnen de onderzoekers analyses doen, zonder dat de privacy van individuele personen in
het geding komt. Er is een privacyreglement opgesteld waarin beschreven staat welke registratiegegevens er worden gebruikt en hoe er vertrouwelijk met de gegevens wordt omgegaan. Het privacyreglement is te op te vragen bij het
onderzoeksteam: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wat u moet doen als u bezwaar hebt tegen gebruik van registratiegegevens over u zelf?
Indien mensen met dementie of hun vertegenwoordigers bezwaar hebben tegen het gebruik van hun gegevens, kunnen zij dit laten weten aan de Hulp bij dementie keten in de regio waar u woonachtig bent. In dat geval worden deze gegevens niet gebruikt voor het onderzoek. Als u geen bezwaar heeft tegen gebruik van uw gegevens, dan hoeft u verder  niks te doen.
Hieronder vind u de e-mailadressen en telefoonnummers per regio waar u contact mee op kunt nemen indien u
bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens:

Hulp bij dementie Noord Limburg
Contactpersoon: Lisette Dickhof
\mobiel 06-12302969
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hulp bij dementie Midden Limburg:
Contactpersoon: Ron Colaris
Mobiel: 06 – 14378041
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hulp bij dementie Westelijke Mijnstreek:
Contactpersoon: Henk Derks
Mobiel: 06 - 274 51 461
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hulp bij dementie Parkstad:
Contactpersoon: Nicole Thomas
Mobiel: 06-14353182
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hulp bij dementie Maastricht Heuvelland:
Contactpersoon: Judith Lansink
Mobiel: 06-12255124
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vragen over het onderzoek?
Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de onderzoekers
van het VU medisch centrum: mw. Karlijn Joling of dhr. Hein van Hout, tel:
020-444 8199 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Steeds meer gemeenten werken aan hun dementievriendelijkheid. In Roermond is de beweging voor een dementievriendelijke samenleving geïnitieerd door de gemeente Roermond in samenwerking met het Alzheimer Centrum Limburg, Alzheimer Nederland en Hulp bij Dementie Midden-Limburg.
Het startsein voor deze beweging is gegeven tijdens een drukbezochte werkconferentie in september 2015. Vervolgens zijn professionals, ervaringsdeskundigen en betrokken burgers aan de slag gegaan met het uitwerken van de verschillende ideeën in een aantal werkgroepen. Zo is de werkgroep publieksvoorlichting die informatie geeft aan medewerkers in de detailhandel, horeca, woningcorporaties en vervoerders/taxibedrijven.
De werkgroep mantelzorg en dementie wil de positie van mantelzorgers onder de aandacht brengen èn iets betekenen voor de mantelzorgers. De derde werkgroep wonen en verkeer, richt zich op de betekenis van het langer thuis wonen voor de woonsituatie en de openbare ruimte.
Alle inspanningen zijn er op gericht om mensen bewust te maken van het toenemend aantal mensen dat te maken heeft of krijgt met dementie en de rol die zij zelf kunnen vervullen bij (alledaagse) situaties/proble¬men waar mensen met dementie en hun mantelzorgers tegenaan lopen. Kijk voor meer informatie op www.dementievriendelijkroermond.nl of bel projectleider Lei Janssens 06 12 16 17 18
Het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT), ingebed in Zuyd Hogeschool, heeft in
samenwerking met enkele bedrijven en zorginstellingen een online platform ontwikkeld, voor mantelzorgers en zorgverleners van mensen met dementie. De doelstelling van het gebruik van het platform is dat mensen met dementie langer en onder betere omstandigheden thuis kunnen blijven wonen en dat de diensten vanuit het platform
de samenwerking en communicatie tussen mantelzorgers en zorgverleners van mensen met dementie ondersteunt.

Van februari tot en met april is dit platform door vier cliëntnetwerken gebruikt en geëvalueerd. Op basis van de
informatie die in deze pilot verkregen is, wordt nu het platform verbeterd. In september wordt de vernieuwde versie van het platform geëvalueerd bij veertig cliëntnetwerken.

Mantelzorgers of professionals die mee willen doen aan deze pilot kunnen contact opnemen met:
Met vriendelijke groet,

Claudia Steinbusch

Beleidsmedewerker, afd. Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie
MeanderGroep Zuid-Limburg
045 5676099 / 06 42938954

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Theatervoorstelling over dementie

'Oma, mag ik mijn pop terug?'

Er zijn zoveel dingen die we niet mogen vergeten, maar wat als oma het allemaal niet meer kan onthouden? Dat ze haar eigen naam niet meer weet, of dat ze is vergeten dat ze je oma is?

'Oma, mag ik mijn pop terug?' gaat over de 6-jarige Fien die elke zondag bij haar oma op visite gaat. Het hebben van
dementie is ingrijpend voor oma zelf, maar zeker ook voor haar omgeving.

De voorstelling illustreert dit aan de hand van poppentheater op een lichtvoetige en ontroerende wijze, en spreekt tot de verbeelding bij zowel jong als oud.

'Oma, mag ik mijn pop terug?' (6+) van Theater Gnaffel uit Zwolle is geschreven door schrijver en acteur Mark Haayema en gebaseerd op zijn gelijknamige boek. De succesvolle voorstelling is geselecteerd voor de Zapp Theaterprijs en keert in het najaar terug in de Nederlandse theaters.

"Het is hartverscheurend, juist doordat er niets wordt uitgelegd, louter getoond. Niet alleen de schaterlach - oma die danst op de tafel of haar dochter belt om te vragen waar ze de telefoon toch heeft gelaten - maar ook de onmacht en woede bij het doorhebben dat herinneringen definitief verdwijnen. Theater Gnaffel slaagt er buitengewoon in een pijnlijk onderwerp tot vermakelijk én indringend theater te maken, voor ouders en hun (klein)kinderen. En dat alles met poppen, je zou het werkelijk bijna vergeten." (Theaterkrant, ****).

Speeldata en locaties

Maandag 12 september, 19.00-21.00 uur, in
Cultuurhuis, Sittarderweg 145, Heerlen.

Maandag 26 september, 19.00-21.00 uur, in
Trefcentrum, Edisonstraat 4, Maastricht.

Voorstelling bijwonen

Schrijf je uiterlijk 1 week van te voren in via: http://www.mondriaan.eu/agenda
of bel Mark Ahsmann

T 088 506 9413. De toegang is gratis en jong en oud is welkom.

De aanmeldingen stromen inmiddels binnen. Maar er is nog plek.

Op dinsdag 5 juli 2016 van 13.00 tot 17.00 uur is er een gratis werkconferentie "SAMEN OUD!" bij All-in Echt, georganiseerd door de provinciale werkplaats dementie en ouderenzorg. We willen u van harte uitnodigen.

Er gebeurt veel rondom samen goed verouderen, met of zonder dementie. We willen graag dat mensen kunnen blijven meedoen, maar dat is best een uitdaging! Tijdens deze werkconferentie willen we u laten weten wat we al doen in Limburg, maar ook wat er ver daarbuiten gebeurd! Er zijn vooraanstaande sprekers en er is een goed samengestelde Carrousel waarbij u zich kunt laten inspireren, informeren, uitdagen om met een initiatief te omarmen!

Wij bieden een uitdagend programma voor bestuurders van gemeenten, voor leden van verenigingen, voor vrijwilligers en hun organisaties, voor belangenbehartigers, voor jongeren en scholen. Kortom; voor iedereen die aan de slag wilt met dementie en senioren vriendelijke initiatieven!

Open hier de flyer voor meer informatie. Bent u nieuwsgierig naar het programma?
Spreekt het u aan? Meld u aan per mail, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Er is genoeg ruimte en tijd om te netwerken en om advies te vragen en te krijgen.
We hopen u te mogen verwelkomen op dinsdag 5 juli in Echt!

Van harte willen we u uitnodigen voor de gratis werkconferentie "SAMEN OUD!" op 5 juli 2016 van 13.00 tot 17.00 uur bij All-in Echt, georganiseerd door de provinciale werkplaats dementie en ouderenzorg.

Er gebeurt veel rondom samen goed verouderen, met of zonder dementie. We willen graag dat mensen kunnen blijven meedoen, maar dat is best een uitdaging! Tijdens deze werkconferentie willen we u laten weten wat we al doen in Limburg, maar ook wat er ver daarbuiten gebeurd! Er zijn vooraanstaande sprekers en er is een goed samengestelde Carrousel waarbij u zich kunt laten inspireren, informeren, uitdagen om met een initiatief te omarmen!

Wij bieden een uitdagend programma voor bestuurders van gemeenten, voor leden van verenigingen, voor vrijwilligers en hun organisaties, voor belangenbehartigers, voor jongeren en scholen. Kortom; voor iedereen die aan de slag wilt met dementie en senioren vriendelijke initiatieven!

Spreekt het u aan? Meld u aan per mail, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Er is genoeg ruimte en tijd om te netwerken en om advies te vragen en te krijgen.

We hopen u te mogen verwelkomen op dinsdag 5 juli in Echt!


Bijeenkomsten voor mantelzorgers van mensen met dementie

Zorgverzekeraar CZ en 'Hulp bij dementie Parkstad' organiseren trainingen 'omgaan met dementie' voor mantelzorgers van mensen met dementie. Zodat u nóg beter voor uw naaste kunt zorgen, maar ook voor uzelf!

Deze bijeenkomsten worden geleid door een professionele en gespecialiseerde trainer van Martha Flora, een particulier initiatief in dementiezorg. Tijdens de training leert u over de fasen en symptomen van dementie en krijgt u tips over het omgaan en communiceren met iemand met dementie. Er is ook ruimte voor het delen van verhalen en ervaringen.

Zorgt u voor iemand met dementie? Volg dan een van onze bijeenkomsten!
Er zijn maximaal 12-14 deelnemers per bijeenkomst. De bijeenkomsten zijn 's middags van 13.00 en 17.00 uur:
• op donderdag 19 mei in Heerlen (geen plaatsen meer)
• op donderdag 23 juni in Kerkrade
• op vrijdag 8 juli in Voerendaal of Nuth
• op dinsdag 20 september in Simpelveld
• op vrijdag 7 oktober in Brunssum

Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen met daarin uw naam en de voorkeursdatum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U kunt zich ook aanmelden via uw casemanager dementie in Parkstad.

Bij meer aanmeldingen dan plaatsen gaan we kijken of we in Parkstad meer training kunnen organiseren.
EHBD koffer

Bekijk hier de folder EHBD-koffer.pdf
Koude ICT en warme zorg in de thuissituatie

VieCuri Medisch Centrum organiseert twee keer per jaar de bijeenkomst Dialogen rondom Dementie. De volgende dialoog vindt plaats op maandag 18 april. Sprekers deze avond zijn Almie Willems, projectleider Zorg op Afstand en Katja Schütten, projectmedewerker Zorg op Afstand bij De Zorggroep.

Steeds vaker wordt in de (thuis)zorg gebruik gemaakt van digitale technieken. Enerzijds om de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten, anderzijds om de zorg efficiënter te kunnen inregelen. Ook De Zorggroep zet digitale hulpmiddelen in die het mogelijk maken dat de cliënt zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk in de vertrouwde thuissituatie kan blijven wonen. In een aantal gevallen kan door inzet van deze digitale technieken opname in een verpleeghuis uitgesteld en soms zelfs voorkomen worden. Inzet van digitale middelen leidt tevens tot meer privacy en meer zelfregie. De Zorggroep maakt gebruik van beeldzorg door inzet van een iPad, medicijnen aanreiken via de zogenaamde Medido en Leefstijlmonitoring.

Sprekers
Tijdens de Dialogen rondom Dementie vertellen Almie Willems en Katja Schütten wat deze technieken precies inhouden en wat de ervaringen in de praktijk zijn. Daarnaast beantwoorden zij al uw vragen rond dit onderwerp.

Professionals in de zorg
Dialogen rondom Dementie is een initiatief van de vakgroep Geriatrie in VieCuri Medisch Centrum. Het is een informatiebijeenkomst voor professionals in de zorg: klinisch geriaters, verpleegkundigen, huisartsen, cliënten, mantelzorgers en overige hulpverleners.

Dialogen rondom Dementie vindt plaats op maandag 18 april om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het Auditorium van VieCuri Medisch Centrum, Tegelseweg 210 in Venlo. De entree is gratis en aanmelden is niet nodig.


  • Lotgenotenavond voor jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers (regio Parkstad) 15-10-2018

    Lees meer...

inloggenbl