We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Jane
Jaartal, 2017
Genre: documentaire
Lengte: 90 min

Een ongelofelijk mooie en diep romantische film over de jonge jaren van Jane Goodall. Wonderschoon in de warme en tedere beeldenpracht van haar grote liefde, de Nederlandse natuurfilmer Hugo van Lawick, maar ook in haar intense liefde voor haar chimpansees en haar werk. Als 26-jarige secretaresse krijgt zij van paleontoloog Leakey de kans om naar Afrika te gaan, haar grote droom. Zonder enige ervaring, kennis of wetenschappelijke opleiding (“een open geest, een passie voor kennis, geduld en liefde voor dieren” waren de vereisten) trekt zij, samen met haar moeder, naar de wildernis om de allereerste onderzoeker naar apengedrag in het wild te worden. Het zijn paradijselijke en bijna onwerkelijke beelden. Met een in onze ogen ongekende naïviteit benaderen zij en Hugo de chimpansees en de gevaren in de wildernis. Het zijn de jaren zestig en in meerdere opzichten lijkt de wereld nog onschuldig. Nooit eerder waren deze beelden over haar beginjaren, haar grote wetenschappelijke doorbraken en de opbloeiende liefde tussen Hugo en haar te zien. Pas in 2014 werd deze filmische schat, meer dan 100 uur aan prachtig warm en teder 16 mm materiaal, teruggevonden in de archieven van National Geographic. Brett Morgen bekend van o.a. Cobain: Montage of Heck, kreeg de droomopdracht om er een film van te maken. Philip Glass componeerde de muziek er voor. Samen met het nuchtere commentaar van de oude Jane Goodall (nu 83) creëerden ze een bijzonder ontroerende en wonderbaarlijke film.

film 1e voorstelling 8 april 2018 Jane
22 februari 2018 14.00-16.00 uur Locatie Stadsbibliotheek leescafé ‘t Begienke
workshop levensverhalen schrijven voor ouderen door creatief schrijfster Jetty Alards

8 maart 2018 14.30-15.30 uur Locatie Stadsbibliotheek leescafé ‘t Begienke
Lezing Onvergetelijk Limburgs Museum door Gerard Driessen

22 maart 2018 14.30-15.30 uur Locatie Stadsbibliotheek leescafé ‘t Begienke
Bewegen bij ouderen door Janneke Engels van Funqtio

19 april 2018 14.00-15.00 uur locatie Stadsbibliotheek leescafé ‘t Begienke
Voeding en dementie door diëtiste Karin Bouten van de Zorggroep

31 mei 2018 14.30 uur locatie Stadsbibliotheek leescafé ‘t Begienke
Lezing door Margo Oehlen over haar boek "De Julia verhalen : meisjes van toen"
Het boek bestaat uit 22 herinneringen van bewoonsters van het verzorgingshuis.

14 juni 14.30 uur locatie Stadsbibliotheek leescafé ‘t Begienke
Voormalig stadsdichter Willem Kurstjens leest voor uit zijn gedichtenbundel 'Nevelhof' en vertelt over het omgaan met de dementie van zijn moeder.
Wat kunt u van ons verwachten?
Mensen die onze dagbehandeling bezoeken worden gestimuleerd om aan de activiteiten deel te nemen die door onze medewerkers en vrijwilligers worden georganiseerd.

Wat bieden wij?
Wij bieden dit aan op een vaste, gestructureerde manier met als doel om verdere achteruitgang tegen te gaan. Met onze zorg en begeleiding kunnen we ook thuiswonende partners en andere mantelzorgers ondersteunen.

Wat houdt behandeling in?
U krijgt als bezoeker op onze dagbehandeling zorg op maat. Naast activiteiten, begeleiding en lichamelijke zorg kunt U ook gebruik maken van onze fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog en een specialist ouderengeneeskunde [arts] van de Zorggroep.

Welke activiteiten bieden wij?
Iedere activiteit wordt afgestemd op de wens en/of behoefte van de bezoeker. Enkele voorbeelden:
- wandelingen maken zowel binnen als buiten.
- bewegen op muziek/ouderen gym.
- dagelijks de krant door nemen.
- geheugentrainingen
- spellen/sjoelen
- kienen
- muziek/dansen/zingen
- kaarten/rummicub/bordspellen
- knutselen/schilderen/houtbewerken
- gesprekstof met behulp van dvd’s en boeken
- en het aanbieden van een warme, veilige en gezellige omgeving.
Tevens organiseren wij jaarlijks een gezellige BBQ, 2x per jaar een familie middag, de kerstviering samen met de mantelzorger/partner en muziekmiddagen met een muzikant.
De Stroezelhut, de Labradoedel puppy’s en kinderen van de basisschool de Lings komen ons regelmatig bezoeken. Ook schenken wij extra aandacht aan de feestdagen zoals Carnaval, Pasen, Pinksteren, Kerstmis en de 4 jaar getijden.

Namens het team heten wij U van harte welkom!

Dagbehandeling 1

Dagbehandeling 2
UitnodigingDementievriendelijkVenlofilmhuis


16 MAART 2018
FILMHUIS VENLO
NIEUWSTRAAT 13
5911 VENLO
Dagbehandeling Populier voor jonge mensen met dementie organiseert een open dag op dinsdag 13 maart van 10.00 – 15.30 uur.
U bent van harte welkom!

Neem een kijkje bij onze dagbehandeling en laat u informeren over ons zorgaanbod.
Of kom kijken hoe het is om bij ons te werken!

Tot ziens!
Dagbehandeling Populier
Auxiliatrixweg 35, Venlo
PosterA3OpendagPopulier
Datum          : Woensdag 18 oktober 2017

Tijdstip         : 19.00 - 21.00 uur (zaal open om 18.30 uur)

Locatie         : Zorgcentrum Tobias, Piet Malherbestraat 2, 6417 ZA Heerlen

Binnen enkele verpleeghuizen in Parkstad zijn er weliswaar afdelingen waar jonge mensen met dementie zijn opgenomen. Echter het aanbod activiteiten voor thuiswonenden binnen de regio is beperkt.
Jonge(re) mensen met dementie hebben vaak nog een goede lichamelijke conditie. Het is erg belangrijk deze te behouden. Hierdoor bestaat er o.a. meer behoefte aan lichamelijke, sportieve activiteiten.

Vanuit onze groep casemanagers dementie Parkstad vinden wij het zeer de moeite waard extra aandacht hieraan te besteden. Daarom hebben we een kleine werkgroep geformeerd. De leeftijdsgrens werd verlegd naar max. 70 jaar.
Wij streven naar een divers aanbod aan activiteiten. Liefst ook nog individueel indien gewenst.

Er hebben dit jaar al twee bijeenkomsten plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten hadden als hoofddoel om samen met de partners/mantelzorgers, maar ook met betreffende cliënten, van gedachten te wisselen en te inventariseren wat er anders zou kunnen. Waar heeft men behoefte aan? Verder was er ruimte om te luisteren naar elkaars ervaringen.

Wat kunt u tijdens deze derde bijeenkomst verwachten?
Tijdens de eerste twee bijeenkomsten is een inventarisatie gedaan van de behoeften aan eventuele activiteiten, dagbesteding. Op basis van de uitkomsten van deze inventarisaties hebben gesprekken plaatsgevonden met een aantal belangrijke partijen die ons mogelijk verder kunnen helpen in onze gezamenlijke zoektocht. Een pasklare oplossing is er vooralsnog niet, maar tijdens deze bijeenkomst zullen we u informeren over de huidige stand van zaken.
Daarnaast zal er ook weer aandacht zijn voor het stellen van vragen, het delen van elkaars ervaringen of wat ter tafel komt.

Wie kunnen naar deze bijeenkomsten komen?
Onze cliënten zijn samen met hun mantelzorgers, partners en/of kinderen van harte welkom. Ook als u nog geen contact heeft met een casemanager dementie bent u van harte welkom.

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met  Astrid Jennissen, casemanager dementie Parkstad, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  mobiele telefoon: 06-3805 9800
Op donderdag 21 september is er een regionale kick-off bijeenkomst in het kader van het project “Ondersteuning integrale zorg bij complexe problematiek”.

Doelgroep: huidige deelnemers uit de eerste fase, nieuwe deelnemers/belangstellenden voor de tweede fase van het project en om hun over de nieuwe versie bij te praten (huisartsenpraktijken, paramedici, wijkverpleegkundigen, casemanagers).

Voor deelname aan de tweede fase van het project en/of deelname aan deze bijeenkomst kunt u zich opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wanneer: donderdag 21 september
Waar: Fitland in Sittard
Tijd: inloop 17.45, start 18.30

Waarom dit project?
In projecten als Zorg uit Voorzorg, ketenzorg dementie, gewenste zorg in de laatste levensfase bleek steeds het gemis aan een tool dat de afstemming van zorg, communicatie, overleg en afspraken rondom en met de cliënt ondersteunt.

Integraal zorgplan voor het MDO, uitstekend, maar hoe?
Bekend is, dat door de betrokkenheid van velen, vaak overzicht ontbreekt, informatie gemist wordt, contact en afstemming veel tijd kan kosten. Het gemis aan een overzicht van de afspraken, doelen en betrokkenen (integraal zorgplan) geldt voor zorgverleners, maar ook voor de patiënt zelf.

Dit was de reden dat vanuit MCC Omnes het project “Ondersteuning integrale zorg bij complexe problematiek” werd gefaciliteerd. Dit project richt zich op het optimaliseren van de interprofessionele samenwerking tussen betrokkenen rondom een cliënt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een handige en volledig beveiligde tool: Egpo (dit staat voor: Elektronisch Gestructureerd Patiënten Overleg).

Met eGPO worden de afspraken en het zorgplan rond één patiënt bijeengehouden, aansluitend op de bestaande werkafspraken in onze regio (rondom ouderenzorg, dementiezorg, palliatieve zorg). eGPO is te gebruiken op pc, tablet en smartphone.

Een aantal collega’s uit de regio maken al gebruik van deze tool. Met hun ervaringen wordt gewerkt aan een doorontwikkeling.

Logo Ondersteuning integrale zorg bij complexe problematiek
21 september 2017 in LIMBURGS MUSEUM
15:00 - 18:00 UUR
15.00 Ontvangst
15.15 Opening door dagvoorzitter Mark Schapendonk
15.45 Interview met een mantelzorger
16.00 Pieter Hasenaar over de Dementia App
16.20 Officiële lancering Dementia App door wethouder Ben Aldewereld
16.30 “Onvergetelijk Limburgs Museum”
17.15 Opening van de expositie van kunst door mensen met dementie
17.30 Mogelijkheid tot bezichtiging van de expositie onder het genot van een hapje en een drankje

Aanmelden graag vóór 11 september 2017 naar:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitnodiging dementie vriendelijk VenloWij willen bevorderen dat mensen met dementie zo lang en normaal mogelijk kunnen blijven meedoen in de Venlose gemeenschap. Daarom zetten wij de beweging naar een dementie vriendelijk Venlo nu in gang.

Huub Stapel is ambassadeur voor een dementievriendelijk Venlo
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Alzheimer Nederland vragen mensen die langer dan zes weken wachten op een casemanager dementie zich te melden. Zo willen we in beeld krijgen waar de wachttijden te lang zijn en direct werken aan een oplossing.
Melden kan tot 1 december via:
https://www.nza.nl/organisatie/Contact/Meldpunt/  OF  telefonisch via 088 – 770 87 70.

De NZa en Alzheimer Nederland zijn deze meldactie gestart omdat mensen met dementie in verschillende regio’s te lang moeten wachten op een casemanager dementie of zelfs helemaal geen verwijzing krijgen.

Belangrijke steun
Mensen met het vermoeden van dementie hebben via hun zorgverzekering recht op casemanagement dementie. Alzheimer Nederland strijdt ervoor dat naast iedere persoon met dementie een casemanager staat. Casemanagers – soms ook dementieconsulent of trajectbegeleider genoemd - zijn een belangrijke steun voor mensen met dementie en hun naasten. Ze geven emotionele en praktische begeleiding, onderhouden contacten met hulpverleners en schakelen hulp in als dat nodig is. Uit de Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland blijkt casemanagement één van de belangrijkste vormen van ondersteuning te zijn om de zorg thuis goed vol te houden. Casemanagement dementie is echter niet overal of niet tijdig beschikbaar. Casemanagers worden ontslagen of vervangen door wijkverpleegkundigen. En er ontstaan wachtlijsten. Deze meldactie helpt om dit probleem beter inzichtelijk te maken.

Meer informatie over casemanagement dementie vindt u op dementie.nl

Melden
U kunt zich bij de NZa melden als u:
  • (beginnende) dementie heeft of als uw naaste dementie heeft,
  • behoefte heeft aan een casemanager, dus aan één gespecialiseerde zorgverlener die u begeleidt om met de ziekte te leven en de benodigde zorg te regelen,
  • al langer dan zes weken geleden een verzoek om een casemanager heeft gedaan bij de wijkverpleging, de huisarts, de arts in het ziekenhuis of uw verzekeraar, en
  • als u contact heeft opgenomen met uw zorgverzekeraar en dit contact niet heeft geleid tot een casemanager dementie die u thuis bezoekt.
  • Ook als u nu wel een casemanager dementie heeft maar daar eerder langer dan zes weken op heeft moeten wachten, kunt u zich melden.
Zorgplicht van verzekeraars
Mensen die zich bij de NZa melden krijgen een aantal vragen. De NZa wil zo in kaart brengen of mensen casemanagement dementie krijgen en hoe lang mensen moeten wachten. Op basis van uw antwoorden kan de NZa zorgverzekeraars aanspreken op hun zorgplicht. Casemanagement dementie zit namelijk in de basisverzekering. Dus verzekeraars zijn verplicht om op tijd kwalitatief goede en voldoende casemanagement dementie voor u in te kopen. De NZa ziet er op toe dat verzekeraars zich aan hun zorgplicht houden.

Melden kan tot 1 december via: https://www.nza.nl/organisatie/Contact/Meldpunt/  OF   telefonisch via 088 – 770 87 70.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Dwingeloo is op 2 augustus 2017 de Akte van Oprichting van het Dementie Netwerk Nederland getekend. Hulp en advies van Annette Varekamp en Berit Mulder van Varekamp Notariaat hebben ons zover gebracht.
Lees hier het hele artikel
inloggenbl