We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
UitnodigingDementievriendelijkVenlofilmhuis


16 MAART 2018
FILMHUIS VENLO
NIEUWSTRAAT 13
5911 VENLO
Dagbehandeling Populier voor jonge mensen met dementie organiseert een open dag op dinsdag 13 maart van 10.00 – 15.30 uur.
U bent van harte welkom!

Neem een kijkje bij onze dagbehandeling en laat u informeren over ons zorgaanbod.
Of kom kijken hoe het is om bij ons te werken!

Tot ziens!
Dagbehandeling Populier
Auxiliatrixweg 35, Venlo
PosterA3OpendagPopulier
Datum          : Woensdag 18 oktober 2017

Tijdstip         : 19.00 - 21.00 uur (zaal open om 18.30 uur)

Locatie         : Zorgcentrum Tobias, Piet Malherbestraat 2, 6417 ZA Heerlen

Binnen enkele verpleeghuizen in Parkstad zijn er weliswaar afdelingen waar jonge mensen met dementie zijn opgenomen. Echter het aanbod activiteiten voor thuiswonenden binnen de regio is beperkt.
Jonge(re) mensen met dementie hebben vaak nog een goede lichamelijke conditie. Het is erg belangrijk deze te behouden. Hierdoor bestaat er o.a. meer behoefte aan lichamelijke, sportieve activiteiten.

Vanuit onze groep casemanagers dementie Parkstad vinden wij het zeer de moeite waard extra aandacht hieraan te besteden. Daarom hebben we een kleine werkgroep geformeerd. De leeftijdsgrens werd verlegd naar max. 70 jaar.
Wij streven naar een divers aanbod aan activiteiten. Liefst ook nog individueel indien gewenst.

Er hebben dit jaar al twee bijeenkomsten plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten hadden als hoofddoel om samen met de partners/mantelzorgers, maar ook met betreffende cliënten, van gedachten te wisselen en te inventariseren wat er anders zou kunnen. Waar heeft men behoefte aan? Verder was er ruimte om te luisteren naar elkaars ervaringen.

Wat kunt u tijdens deze derde bijeenkomst verwachten?
Tijdens de eerste twee bijeenkomsten is een inventarisatie gedaan van de behoeften aan eventuele activiteiten, dagbesteding. Op basis van de uitkomsten van deze inventarisaties hebben gesprekken plaatsgevonden met een aantal belangrijke partijen die ons mogelijk verder kunnen helpen in onze gezamenlijke zoektocht. Een pasklare oplossing is er vooralsnog niet, maar tijdens deze bijeenkomst zullen we u informeren over de huidige stand van zaken.
Daarnaast zal er ook weer aandacht zijn voor het stellen van vragen, het delen van elkaars ervaringen of wat ter tafel komt.

Wie kunnen naar deze bijeenkomsten komen?
Onze cliënten zijn samen met hun mantelzorgers, partners en/of kinderen van harte welkom. Ook als u nog geen contact heeft met een casemanager dementie bent u van harte welkom.

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met  Astrid Jennissen, casemanager dementie Parkstad, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  mobiele telefoon: 06-3805 9800
Op donderdag 21 september is er een regionale kick-off bijeenkomst in het kader van het project “Ondersteuning integrale zorg bij complexe problematiek”.

Doelgroep: huidige deelnemers uit de eerste fase, nieuwe deelnemers/belangstellenden voor de tweede fase van het project en om hun over de nieuwe versie bij te praten (huisartsenpraktijken, paramedici, wijkverpleegkundigen, casemanagers).

Voor deelname aan de tweede fase van het project en/of deelname aan deze bijeenkomst kunt u zich opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wanneer: donderdag 21 september
Waar: Fitland in Sittard
Tijd: inloop 17.45, start 18.30

Waarom dit project?
In projecten als Zorg uit Voorzorg, ketenzorg dementie, gewenste zorg in de laatste levensfase bleek steeds het gemis aan een tool dat de afstemming van zorg, communicatie, overleg en afspraken rondom en met de cliënt ondersteunt.

Integraal zorgplan voor het MDO, uitstekend, maar hoe?
Bekend is, dat door de betrokkenheid van velen, vaak overzicht ontbreekt, informatie gemist wordt, contact en afstemming veel tijd kan kosten. Het gemis aan een overzicht van de afspraken, doelen en betrokkenen (integraal zorgplan) geldt voor zorgverleners, maar ook voor de patiënt zelf.

Dit was de reden dat vanuit MCC Omnes het project “Ondersteuning integrale zorg bij complexe problematiek” werd gefaciliteerd. Dit project richt zich op het optimaliseren van de interprofessionele samenwerking tussen betrokkenen rondom een cliënt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een handige en volledig beveiligde tool: Egpo (dit staat voor: Elektronisch Gestructureerd Patiënten Overleg).

Met eGPO worden de afspraken en het zorgplan rond één patiënt bijeengehouden, aansluitend op de bestaande werkafspraken in onze regio (rondom ouderenzorg, dementiezorg, palliatieve zorg). eGPO is te gebruiken op pc, tablet en smartphone.

Een aantal collega’s uit de regio maken al gebruik van deze tool. Met hun ervaringen wordt gewerkt aan een doorontwikkeling.

Logo Ondersteuning integrale zorg bij complexe problematiek
21 september 2017 in LIMBURGS MUSEUM
15:00 - 18:00 UUR
15.00 Ontvangst
15.15 Opening door dagvoorzitter Mark Schapendonk
15.45 Interview met een mantelzorger
16.00 Pieter Hasenaar over de Dementia App
16.20 Officiële lancering Dementia App door wethouder Ben Aldewereld
16.30 “Onvergetelijk Limburgs Museum”
17.15 Opening van de expositie van kunst door mensen met dementie
17.30 Mogelijkheid tot bezichtiging van de expositie onder het genot van een hapje en een drankje

Aanmelden graag vóór 11 september 2017 naar:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitnodiging dementie vriendelijk VenloWij willen bevorderen dat mensen met dementie zo lang en normaal mogelijk kunnen blijven meedoen in de Venlose gemeenschap. Daarom zetten wij de beweging naar een dementie vriendelijk Venlo nu in gang.

Huub Stapel is ambassadeur voor een dementievriendelijk Venlo
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Alzheimer Nederland vragen mensen die langer dan zes weken wachten op een casemanager dementie zich te melden. Zo willen we in beeld krijgen waar de wachttijden te lang zijn en direct werken aan een oplossing.
Melden kan tot 1 december via:
https://www.nza.nl/organisatie/Contact/Meldpunt/  OF  telefonisch via 088 – 770 87 70.

De NZa en Alzheimer Nederland zijn deze meldactie gestart omdat mensen met dementie in verschillende regio’s te lang moeten wachten op een casemanager dementie of zelfs helemaal geen verwijzing krijgen.

Belangrijke steun
Mensen met het vermoeden van dementie hebben via hun zorgverzekering recht op casemanagement dementie. Alzheimer Nederland strijdt ervoor dat naast iedere persoon met dementie een casemanager staat. Casemanagers – soms ook dementieconsulent of trajectbegeleider genoemd - zijn een belangrijke steun voor mensen met dementie en hun naasten. Ze geven emotionele en praktische begeleiding, onderhouden contacten met hulpverleners en schakelen hulp in als dat nodig is. Uit de Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland blijkt casemanagement één van de belangrijkste vormen van ondersteuning te zijn om de zorg thuis goed vol te houden. Casemanagement dementie is echter niet overal of niet tijdig beschikbaar. Casemanagers worden ontslagen of vervangen door wijkverpleegkundigen. En er ontstaan wachtlijsten. Deze meldactie helpt om dit probleem beter inzichtelijk te maken.

Meer informatie over casemanagement dementie vindt u op dementie.nl

Melden
U kunt zich bij de NZa melden als u:
  • (beginnende) dementie heeft of als uw naaste dementie heeft,
  • behoefte heeft aan een casemanager, dus aan één gespecialiseerde zorgverlener die u begeleidt om met de ziekte te leven en de benodigde zorg te regelen,
  • al langer dan zes weken geleden een verzoek om een casemanager heeft gedaan bij de wijkverpleging, de huisarts, de arts in het ziekenhuis of uw verzekeraar, en
  • als u contact heeft opgenomen met uw zorgverzekeraar en dit contact niet heeft geleid tot een casemanager dementie die u thuis bezoekt.
  • Ook als u nu wel een casemanager dementie heeft maar daar eerder langer dan zes weken op heeft moeten wachten, kunt u zich melden.
Zorgplicht van verzekeraars
Mensen die zich bij de NZa melden krijgen een aantal vragen. De NZa wil zo in kaart brengen of mensen casemanagement dementie krijgen en hoe lang mensen moeten wachten. Op basis van uw antwoorden kan de NZa zorgverzekeraars aanspreken op hun zorgplicht. Casemanagement dementie zit namelijk in de basisverzekering. Dus verzekeraars zijn verplicht om op tijd kwalitatief goede en voldoende casemanagement dementie voor u in te kopen. De NZa ziet er op toe dat verzekeraars zich aan hun zorgplicht houden.

Melden kan tot 1 december via: https://www.nza.nl/organisatie/Contact/Meldpunt/  OF   telefonisch via 088 – 770 87 70.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Dwingeloo is op 2 augustus 2017 de Akte van Oprichting van het Dementie Netwerk Nederland getekend. Hulp en advies van Annette Varekamp en Berit Mulder van Varekamp Notariaat hebben ons zover gebracht.
Lees hier het hele artikel
samendementievriendelijk
Van 28 augustus t/m 17 september voert Samen dementievriendelijk groots actie met de campagne ‘Laat ze niet staan!”.

Het doel is om in deze drie weken zoveel mogelijk steunbetuigingen in de vorm van e-mailadressen te verzamelen als blijk van massale steun om Nederland dementievriendelijk(er) te maken. En dat is belangrijk. Want 1 op de 5 Nederlanders krijgt een vorm van dementie en daarmee wordt dementie volksziekte nummer 1. Iedereen krijgt er dus mee te maken; in de persoonlijke omgeving, op straat, in de gemeente of in het werk. De gehele campagne bestaat uit tv-commercials, een online campagne en een bedrijvenactie. Wij roepen jouw organisatie op om mee te doen aan de bedrijvenactie.

Hoe dragen de steunbetuigingen bij aan een dementievriendelijker Nederland?
Alle verzamelde steunbetuigingen in de vorm van emailadressen worden via Alzheimer Nederland aangeboden aan gemeentelijke politieke partijen om een 'dementievriendelijke samenleving' op te nemen in hun gemeentelijke verkiezingsprogramma voor maart 2018. Hiermee draagt de steun van de medewerkers en klanten van jouw organisatie direct bij aan de realisatie van meer dementievriendelijke gemeenten.

Voor alle informatie www.samendementievriendelijk.nl

Samen dementievriendelijk is een initiatief van Alzheimer Nederland, PGGM en het ministerie van VWS. Bij deze actie is ook WeHelpen, een platform waar vraag en aanbod op het gebied van informele hulp en mantelzorgondersteuning elkaar kunnen vinden, betrokken.
Afgelopen voorjaar hebben we in de Westelijke Mijnstreek een tevredenheidsenquête uitgezet onder 363 cliënten van Hulp bij Dementie. We hadden een mooie respons van maar liefst 42% (152).

De waardering voor alle items is in de vorm van een rapportcijfer (1-10) per item aangegeven.

Samengevat: Cliënten stellen vooral prijs op iemand die goed luistert, spiegelt en concrete tips en trucs geeftVinden het prettig dat iemand de weg weet en vooruit kan kijkenen vinden het belangrijk dat er rust is en gerustheid, omdat ze op iemand terug kunnen vallen

Lees verder voor het verslag van deze tevredenheidsenquête, de gestelde vragen met bijbehorende rapportcijfer en bijbehorende conclusies, waar vaak ook nog mooie en nuttige informatie bij naar voren komt.

logo HBD westelijkeMijnstreek
De Keuzewijzer Dementie voor de regio Maastricht en Heuvelland is beschikbaar. Deze brochure biedt een overzicht van de hulp, ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten in Maastricht en Heuvelland.

De zorg vooor een naaste met dementie is waardevol maar kan ook intensief zijn. Tijdige hulp aanvragen helpt mantelzorgers om het vol te kunnen houden. Wij hopen dat deze brochure mensen met dementie n hun naasten (mantelzorgers), vrijwilligers en professionals helpt bij het vinden, aanvragen en organiseren van de ondersteuning die nodig is om het samen vol te kunnen houden.

De keuzewijzer Dementie is het resultaat van intensieve samenwerking tussen Alzheimer Centrum Limburg, Hulp bij dementie Maastricht en Heuvelland, Limburgse Provinciale werkplaats Dementie en Ouderenzorg en het CZ Programma Dementie. Met speciale dank aan alle mantelzorgers en zorgprofessionals voor hun kritische blik en constructieve reacties.

U vind een pdf bestand van de keuzewijzer op deze site bij Maastricht Heuvelland, onder 'Voor u'.
  • Bijeenkomst voor jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers (regio Parkstad) 07-01-2019

    Lees meer...

inloggenbl