We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
23 mei is de nieuwe website van Hulp bij Dementie van start gegaan. Vanaf nu presenteren drie regio's zich samen. Hulp bij Dementie startte in 2009 in Noord-Limburg. In 2010 sloot Midden-Limburg aan en in 2011 de Westelijke Mijnstreek. De drie regio's werken zo veel mogelijk volgens het zelfde model, zodat presentatie naar het publiek en de inhoud van de zorg helder en eenduidig is. De drie regio's werken samen op het gebied van scholing, vrijwilligers en PR. Samen met de andere regio's in Limburg wordt - met de zorgverzekeraars en Alzheimer Nederland - samengewerkt bij in het in kaart brengen van het aanbod van gemeenten op het gebied van dementie (dementieproofmeting) en willen we elkaar zoveel mogelijk ondersteunen om de dementiezorg op een hoger plan te brengen door de uitwisseling van ervaringen en beste voorbeelden.
inloggenbl