We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.

Dialogen rond dementie

Alzheimer Centrum Limburg organiseert jaarlijks een serie Dialogen rond Dementie. De dialoog op woensdag 18 september aanstaande in het MUMC heeft als titel Troost van illusies. Ethische vragen rond doen-alsof in de belevingsgerichte zorg” en vindt plaats van 19.00 - 20.30 uur in de Greepzaal op niveau 4 van het MUMC+. De toegang is gratis en de zaal is open om 18.30 uur. Aanmelden is niet nodig. 


Inleiders deze avond zijn dr. Ike Kamphof en dr. Ruud Hendriks, verbonden aan de capaciteitsgroep Wijsbegeerte, Faculteit Cultuur en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Zij deden afgelopen twee jaar onderzoek in het kader van het project Make-believe Matters. The Moral Role Things Play in Dementia Care.

Instellingen voor mensen met dementie verwachten veel van nieuwe dingen en technologie om de zorg te verbeteren. Nostalgische deurposters en andere vormen van dementievriendelijk ontwerp kunnen mensen met dementie helpen om zich thuis te voelen. Sociale robots kunnen hen gezelschap houden. Games en Virtual-Reality installaties kunnen hen prettige ervaringen bieden, terwijl elektronische deuren en namaakbushaltes helpen om dwalen te voorkomen.

Maar veel van deze oplossingen hebben een aspect van doen-alsof. Sommige ingrepen verhullen de realiteit. Andere leggen een extra laag over de verpleeghuiswerkelijkheid. Hoe veranderen zulke interventies de zorg? Wat zijn de gevolgen? Mensen met dementie zijn extra kwetsbaar voor het verlies van vertrouwen in hun sociale en materiële omgeving. Op basis van veldwerk in de zorgpraktijk is in dit project de ethische vraag onderzocht wanneer het gebruik van dingen die doen-alsof manipulerend en bedrieglijk werkt. En wanneer ondersteunt het mensen met dementie juist?

Ike Kamphof en Ruud Hendriks geven u in een presentatie inzicht in de resultaten van hun onderzoek. Daarbij zullen ze aan de hand van praktijkvoorbeelden samen met u ingaan op ethische aspecten en afwegingen. Er is tevens ruimte voor discussie.

Tot 18 september!

Angelique Gruters, Tanja Hameleers, Carla Meesters en Claire Wolfs

inloggenbl