We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Alle ketens van Hulp bij dementie in Limburg doen mee aan een wetenschappelijk onderzoek van het VU medisch centrum (VUmc) en onderzoeksinstituut het NIVEL, het BESIDE-onderzoek. Dit onderzoek brengt de kwaliteit en kosten van zorgtrajecten bij mensen met dementie in kaart. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw vanuit het Deltaplan Dementie.

Waarom dit onderzoek?
Mensen met dementie en hun mantelzorgers doorlopen vaak een lang en intensief traject. Het zorg- en ondersteuningsaanbod voor mensen met dementie verschilt tussen regio's. Het is onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor de kwaliteit en kosten van zorg. De informatie over het zorgtraject is nu verspreid over de registraties van meerdere zorgverleners, waardoor het overzicht over het totale zorgtraject ontbreekt. In dit onderzoek wordt informatie uit registraties van de zorg door huisartsen, regionale dementienetwerken en zorgverzekeraars aan elkaar gekoppeld, om zo de kwaliteit van zorgtrajecten en de kosten in kaart te brengen en tussen regio's te kunnen vergelijken. Met deze gegevens worden de zogenaamde 'best practices' (goede voorbeelden) in de dementiezorg aangewezen,
waar zorgverleners uit verschillende regio's van kunnen leren. Met de onderzoeksresultaten wil het onderzoeksteam bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de dementiezorg op de langere termijn.

Welke registratiegegevens worden er gebruikt?
Het onderzoek gebruikt registratiegegevens over de verleende zorg die door de ketens Hulp bij dementie in Noord Limburg, Midden Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht en Heuvelland standaard in het
computersysteem of dossier vastgelegd worden. Hierbij kunt u denken aan gegevens over de diagnose dementie, de periode in zorg, het aantal contacten met de casemanager/ zorgtrajectbegeleider, en of iemand een mantelzorger heeft.

Hoe is de privacy gewaarborgd?
Het onderzoeksteam besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Alle gegevens worden binnen het onderzoek vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. De onderzoekers ontvangen geen informatie waarmee mensen met dementie of hun mantelzorgers direct herkend kunnen worden, zoals naam, adres, geboortedatum of Burgerservicenummer. Deze gegevens blijven uitsluitend bekend bij de ketens van Hulp bij dementie in Limburg en worden voor het onderzoek vervangen door een 'pseudoniem'. Dit is een uniek nummer voor elke persoon waaruit niet af te lezen is om wie het gaat. Door deze pseudoniemen kunnen de onderzoekers analyses doen, zonder dat de privacy van individuele personen in
het geding komt. Er is een privacyreglement opgesteld waarin beschreven staat welke registratiegegevens er worden gebruikt en hoe er vertrouwelijk met de gegevens wordt omgegaan. Het privacyreglement is te op te vragen bij het
onderzoeksteam: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wat u moet doen als u bezwaar hebt tegen gebruik van registratiegegevens over u zelf?
Indien mensen met dementie of hun vertegenwoordigers bezwaar hebben tegen het gebruik van hun gegevens, kunnen zij dit laten weten aan de Hulp bij dementie keten in de regio waar u woonachtig bent. In dat geval worden deze gegevens niet gebruikt voor het onderzoek. Als u geen bezwaar heeft tegen gebruik van uw gegevens, dan hoeft u verder  niks te doen.
Hieronder vind u de e-mailadressen en telefoonnummers per regio waar u contact mee op kunt nemen indien u
bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens:

Hulp bij dementie Noord Limburg
Contactpersoon: Lisette Dickhof
\mobiel 06-12302969
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hulp bij dementie Midden Limburg:
Contactpersoon: Ron Colaris
Mobiel: 06 – 14378041
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hulp bij dementie Westelijke Mijnstreek:
Contactpersoon: Henk Derks
Mobiel: 06 - 274 51 461
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hulp bij dementie Parkstad:
Contactpersoon: Nicole Thomas
Mobiel: 06-14353182
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hulp bij dementie Maastricht Heuvelland:
Contactpersoon: Judith Lansink
Mobiel: 06-12255124
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vragen over het onderzoek?
Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de onderzoekers
van het VU medisch centrum: mw. Karlijn Joling of dhr. Hein van Hout, tel:
020-444 8199 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
inloggenbl