We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Animated Gif serie 4

WeHelpen
is een online 'marktplaats' waar mensen die hulp zoeken en mensen die hulp aanbieden elkaar snel en eenvoudig vinden. Het verbindt deze mensen, biedt hen de mogelijkheid hun steentje bij te dragen en daagt iedereen uit deel te blijven nemen aan de samenleving.

Succesformule
In een tijd waar burgerparticipatie hoog op de agenda staat, de vergrijzing toeneemt en verschuivingen in de zorg leidend zijn, wordt er een steeds groter beroep gedaan op informele hulp. Dat speelt ook in Zuid-Limburg. Een goed sociaal netwerk is dan belangrijk. Een zieke moeder in een andere stad, een gebroken been of een vreselijke ziekte waardoor je leven ineens verandert: het kan iedereen overkomen. Dan is het prettig dat er iemand in de buurt is die je even een hand aanreikt. Zoals vroeger, toen het heel normaal was om elkaar in de buurt te helpen bij de boodschappen, oppassen op de kinderen of met een plankje ophangen. WeHelpen zorgt ervoor dat burenschap en nabuurschap weer vanzelfsprekend wordt op een nieuwe, eigentijdse manier. Hulp is eenvoudig bereikbaar en gratis voor iedereen in Nederland die het kan gebruiken of wil organiseren. Het is een continu groeiend netwerk. Landelijk zijn er meer dan 25.000 hulpaanbieders en meer dan 900 hulpvragers op WeHelpen.nl.

Initiatiefnemers
Vanuit de regionale proeftuin Anders Beter komt het initiatief om WeHelpen in de Westelijke Mijnstreek te implementeren. Samen met de Provincie Limburg, regionale welzijnsorganisaties, bedrijven, zorgverzekeraars, zorgverleners en gemeenten bundelen wij onze krachten om hulp eenvoudig en kosteloos bereikbaar te maken.

Bekijk een korte animatiefilm over WeHelpen.
inloggenbl