We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Respijtzorg dementie: de veranderingen en gevolgen VieCuri Medisch Centrum organiseert twee keer per jaar de bijeenkomst Dialogen rondom Dementie. De volgende dialoog vindt plaats op maandag 13 april. Deze avond staan de veranderingen en de gevolgen van respijtzorg centraal.
In het regeerakkoord is opgenomen dat dagbesteding in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komt te vervallen. Deze is met ingang van 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het doel van deze verandering is om de ondersteuning dichter bij huis te organiseren, beter maatwerk te bieden en meer uit te gaan van de vraag van de burgers in plaats van het aanbod van zorgaanbieders. Deze ontwikkeling roept vragen op bij mensen met dementie, mantelzorgers en hulpverleners.

Sprekers
De dialoog van maandagavond 13 april 2015 staat in het teken van de veranderingen met betrekking tot respijtzorg voor mensen met dementie en de mogelijke gevolgen hiervan. Gastsprekers zijn vanuit de gemeente Venlo Karin Pama-Schmitz en Bart de Heer en vanuit de gemeente Peel en Maas Ingrid van Enckevort, Margriet Eickes-Vorkmeer en Jeannet van Ingen. Deze sprekers geven vanuit hun gemeente en expertise invulling aan het thema.

Professionals in de zorg
Dialogen rondom Dementie is een initiatief van de vakgroep Geriatrie in VieCuri Medisch Centrum. Het is een informatiebijeenkomst voor professionals in de zorg: klinisch geriaters, verpleegkundigen, huisartsen, cliënten, mantelzorgers en overige hulpverleners.
Dialogen rondom Dementie vindt plaats op maandag 13 april om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het Auditorium van VieCuri Medisch Centrum, Tegelseweg 210 in Venlo. De entree is gratis en aanmelden is niet nodig.
inloggenbl