We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Dementie en pijn in de thuissituatie
VieCuri Medisch Centrum organiseert twee keer per jaar de bijeenkomst Dialogen rondom Dementie. De volgende dialoog vindt plaats op maandag 14 april. Spreker op deze avond is Amir Ahmed, klinisch geriater en klinisch farmacoloog bij Vincent van Gogh.

De laatste jaren is er een groeiende aandacht voor gedragsverandering bij dementie (wetenschappelijk en maatschappelijk). Gedragsveranderingen zoals depressie, agitatie, agressie en bewegingsonrust komen in alle stadia van dementie voor. Deze symptomen hebben een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten en veroorzaken overbelasting van mantelzorgers. Bovendien zijn ze een reden voor vroegtijdige opname in een zorginstelling (verpleeghuizen of psychiatrisch ziekenhuizen). Pijn is een van de meeste voorkomende oorzaken voor gedragsverandering bij dementie patiënten. Factoren zoals het normale verouderingsproces, infecties, slechte mondzorg en mishandeling spelen hierbij een rol. Pijn bij mensen met dementie wordt echter vaak niet herkend of onderherkend en daardoor niet behandeld of onderbehandeld.

Spreker
Tijden de Dialogen rondom Dementie zullen onderwerpen zoals gedragsverandering, pijn, mondzorg en oudermishandeling aan bod komen. Klinisch geriater en klinisch farmacoloog Amir Ahmed is verbonden aan Vincent van Gogh, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Noord- en Midden-Limburg. Hij geeft als spreker invulling aan het thema.

Professionals in de zorg
Dialogen rondom Dementie is een initiatief van de vakgroep Geriatrie in VieCuri Medisch Centrum. Het is een informatiebijeenkomst voor professionals in de zorg: klinisch geriaters, verpleegkundigen, huisartsen, cliënten, mantelzorgers en overige hulpverleners. Dialogen rondom Dementie vindt plaats op maandag 14 april om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het Auditorium van VieCuri Medisch Centrum, Tegelseweg 210 in Venlo. De entree is gratis en aanmelden is niet nodig.
inloggenbl