We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.

Welkom om de pagina van Hulp bij Dementie Parkstad!
Het aantal mensen met dementie neemt snel toe en verdubbelt binnen 25 jaar. Bijna iedereen krijgt te maken met dementie, als patiënt of mantelzorger. Wanneer u hoort dat u of één van uw naasten lijdt aan dementie komt veel op u af. Weet dat u er niet alleen voor staat.

In Parkstad werken veel verschillende zorgaanbieders samen voor mensen met dementie. Deze samenwerking noemen we ketenzorg. Het doel is samen kwalitatief goede zorg en ondersteuning bieden aan mensen met dementie en hun directe leefomgeving.

Op de site van Hulp bij Dementie Parkstad informeren wij u over:
Voor u: wat kan een Casemanager dementie  voor u betekenen?

Hulp: welke ondersteuning en zorg biedt de keten in Parkstad voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Samenwerking: welke partners werken in Parkstad samen aan betere dementiezorg?

Contact: hoe kunt u met ons in contact komen?inloggenbl